Monthly Archives: Říjen 2013

Zprávy STK 2. a 3.kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

V DM se v čele drží Ústí A a Linea B s 12-ti body, soutěž uzavírají družstva – Tesla Pardubice, Moravská Třebová a Holice, které ještě nevyhrály.

Výsledky 2. kola DM     Výsledky 3. kola DM     Aktuální tabulka DM

V KS A vede Lokomotiva Pardubice B, která zatím vše vyhrála, soutěž uzavírají družstva – Chrast a Holice, které ještě nevyhrály.

Výsledky 2. kola KS A    Výsledky 3. kola KS A    Aktuální tabulka KS A

V KS B je vedení Sudslava se 3-mi vítězstvími, tabulku uzavírá Choceň, která zatím vše prohrála.

Výsledky 2. kola KS B    Výsledky 3. kola KS B    Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací. Další – 4. a 5. kolo se hraje v termínu v sobotu 2.(KS) a v neděli 3.11.(DM)

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Bez pokut.

 

Jan Volhejn
==========
KSST PK

Zprávy STK 1. kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

V DM se v čele drží Ústí A a Linea B díky předehraným utkáním.

Výsledky proběhlého kola DM

Aktuální tabulka DM

V KS A vede Tesla Pardubice C díky předehrávanému utkání.

Výsledky proběhlého kola KS A

Aktuální tabulka KS A

V KS B bylo odehráno komplet 1.kolo bez bez jediné remízy a o vedení se dělí 6 družstev.

Výsledky proběhlého kola KS B

Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací. Další – 2. a 3. kolo se hraje v termínu 19. a 20.10.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Bez pokut – pokuty budou udělovány za chybné či pozdní dodání zapisů od 2.kola. Oddíly, které měly v zápisech nedostatky nebo zaslaly informace pozdě byly upozorněny.

Změny v termínech utkání :

Na základě žádosti KST Linea Chrudim B o změnu termínu pro utkaní 14. a 15. kola z 14.12. na 15.12. pro níže uvedená utkání, bylo STK rozhodnuto, že utkaní budou přeložena na 15.12.2013, časy utkaní a místa utkání zůstavají zachovány.

Odůvodnění žádosti : obsazenost herny KST Linea Chrudim v původním termínu utkání

Odůvodnění rozhodnutí : STK souhlasí s důvodem žádosti a souhlasí v  s přesunem na neděli 15.12.2013. Žádost byla podána a rozhodnuto bylo v termínu 3 týdny před uskutečněním utkání.

15. 12. 2013 09:00 KST Linea Chrudim B TTC Medovinka Hlinsko A
15. 12. 2013 13:30 KST Linea Chrudim B TTC Skuteč A
15. 12. 2013 09:00 TJ Jiskra Holice B      TTC Skuteč A
15. 12. 2013 13:30 TJ Jiskra Holice B TTC Medovinka Hlinsko A

Jan Volhejn
===========
STK KSST PK

 

Zasílání zápisů a hlášení výsledků

Pro připomenutí uvádíme bod 20.  z rozpisu soutěží, se kterým některé oddíly mají potíže, obzvláště zádáme o dodržování bodu 20.2, který velmi urychlí schvalování výsledků.

Vytvoření názvu souboru je jednoduché – uvedete název soutěže + zkopírujete přesně název utkání vč. kola z registru, kde toto utkání vyplňujete.

Od 2.kola již za nedodržování tohoto ustanovení z rozpisu soutěží budou udělovány pokuty dle bodu 20.4.

20.1       Zápisy o utkání na jednotném formuláři je nutno vyplňovat ve všech rubrikách v souladu se SŘ a rozlosováním příslušné soutěže (pořadí  soupeřů, počet utkání atd.) čitelně a celkové výsledky vždy ve vztahu k pořádajícímu celku. Výsledky  setů se zapisují pouze jedním číslem, a to ve vztahu k hráči pořádajícího družstva.

20.2       Určený funkcionář či hráč pořádajících družstev zadá výsledek utkání do registru a oskenovaný  zápis ( název souboru ve formátu “Název soutěže – číslo kola – soupeři) zašle nejpozději do prvního pondělí po utkání do 12 hodin na adresu stk@stpk.cz.

20.3       Určený funkcionář či hráč pořádajícího družstva je povinen do 1 hodiny po skončení posledního   utkání víkendu nahlásit výsledek všech utkání e-mailem na adresu stk@stpk.cz

20.4       Pozdní zapsání výsledku utkání do registru, nezaslání oskenovaného zápisu v požadovaném formátu, nenahlášení výsledku bude potrestáno pokutou :

20.4.1     Při prvním provinění ..…………  100,- Kč za jeden zápis.

20.4.2     Při druhém provinění ………..…  200,- Kč za jeden zápis.

20.4.3     Při každém dalším provinění bude pokuta zvýšena o 100,- Kč za jeden zápis.

20.4.4     Pokud bude muset STK urgovat zapsání zápisu do registru nebo nenahlášení výsledku, přičítá se k pokutám již uvedených  ještě 100,- Kč. Pokud by se utkání hrála v jiných než víkendových termínech, potom je nutné do registru zadat zápis do 24 hod po utkání. Nahlášení výsledku STK se musí dodržet dle bodu 20.3.