Dokumenty

Dodržování rozpisu soutěží 2014/15 – bod 19. a 20.

Sezóna začíná tento víkend, některá družstva již předehrála svoje utkání a proto znovu připomínáme, že od této sezóny bude striktně vyžadováno dodržování pravidel uvedených v rozpisu soutěží. Nedodržování a chyby v zasílání výsledků budou hodnoceny dle bodu 19. rozpisu soutěží.

Pro připomenutí zde znovu uvádím pravidla, která platí již 1,5 sezóny a výrazně urychlují schvalování jednotlivých utkání, nicméně část družstev stále tato pravidla nedodržuje. Upozorněte prosím členy oddílu, že nedodržování bude pokutováno.

20. Zasílání zápisu a hlášení výsledku
20.1  Zápisy o utkání na jednotném formuláři je nutno vyplňovat ve všech rubrikách v souladu se SR a rozlosováním příslušné soutěže (pořadí soupeřů, počet utkání atd.) čitelne a celkové výsledky vždy ve vztahu k pořádajícímu celku. Výsledky setů se zapisují pouze jedním číslem, a to ve vztahu k hráči pořádajícího družstva.
20.2 Určený funkcionář či hráč pořádajících družstev zadá kompletně doplněný výsledek utkání do registru a oskenovaný zápis ( název souboru ve formátu “Název souteže – císlo kola – soupeři”) zašle nejpozdeji do prvního pondelí po utkání do 12 hodin na emailovou adresu stk@stpk.cz.
20.3 Určený funkcionář ci hráč pořádajícího oddílu (družstva) je povinen do 18:00 daného dne ukončeného utkání zapsat základní výsledek utkání do registru nebo zaslat e-mailem na adresu stk@stpk.cz
20.4 Pozdní zapsání výsledku utkání do registru, nezaslání oskenovaného zápisu v požadovaném formátu, nenahlášení výsledku (vše viz bod 19 rozpisu) bude pokutováno dle rozpisu soutěží.

Výše pořádkových pokut :

19.1. Nenahlášení výsledku (termín hracího dne So nebo Ne 18:00),
19.2. Pozdní zapsání výsledku utkání do registru (termín hracího dne So nebo Ne 18:00),
19.3. Nezaslání oskenovaného zápisu ve formátu dle bodu 20.2 (termín do Po 12:00)

– za první provinění 100Kc
– za každé další provinění bude pokuta zvýšena o 100Kc za jeden zápis (jedno utkání)

 

 

Jan Volhejn

STK KSST PK