Důležitá zpráva Registrační a informační komise ČAST

Vážení správci Registru ČAST – správci v jednotlivých odíílech!

Je nezbytně nutné, aby oddíloví správci zkontrolovali a doplnili níže uvedené údaje ve svých klubech. Důvodem kontroly a doplnění je povinnost zaslat všechny údaje o sportovních organizacích do nového rejstříku sportů na MŠMT. Nový Zákon o podpoře sportu ve spojení s novým rejstříkem sportu, sportovců, trenérů a sportovišť předpokládá, že v budoucnosti se bude sport financovat až ze 70% kapitačními platbami. Neúplné údaje mohou způsobit, že klub (oddíl) bude v budoucnosti vyloučen z dotačních programů, proto věnujte doplnění údajů zvýšenou pozornost. Termín doplnění všech níže uvedených požadavků je do 15.11.2018.

 

V editaci klubů / menu / klub/klub/editovat údaje

Zkontrolovat a doplnit IČ: musí odpovídat údajům v systému ARES

Zkontrolovat a doplnit adresu sídla klubu: musí odpovídat údajům v systému ARES

Zkontrolovat celý název klubu (oddílu): musí odpovídat údajům v systému ARES. Tuto změnu může udělat jenom svazový správce.

 

V editaci hráčů / menu / Klub/osoby klubu/editace

Zkontrolovat příjmení a jméno u všech členů s platnou registrací

Zkontrolovat datum narození u všech členů s platnou registrací

Zkontrolovat a doplnit aktuální adresu (trvalé bydliště) u všech členů s platnou registrací. U cizinců adresu v ČR, kde se zdržuje.

 

ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů

https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

INFORMACE RIK 05-2018