Archives

  • DM – divize mužů dvojice Loko Pce B –Tesla Pce A S.Borová A –  KST Linea A J.Litomyšl A-Slovan M.Třebová A TTC Ústí n.O. B –US Choceň C Sokol Chrudim B-KST Linea Chrudim C Linea B-Jiskra Holice B Krajská soutěž skupina A –  muži Ředice – Tesla Pardubice C Tesla Pardubice B-Loko Pardubice C Chrast A –Sokol Chrudim C TJ Trojovice A –H.Městec A SK Botas Skuteč A –Medovinka Hlinsko B Linea Chrudim D- M.Hlinsko C Krajská soutěž skupina B – muži KST V.Mýto A-Vidlatá Seč A Sokol Č.Třebová A-TTC… číst více

  • 2.1 Ve všech skupinách je systém dlouhodobý, každý s každým. 2.2 Družstva mužů mají systém dvoukolový (se čtyřutkáním dvojic) a dvoustupňový. 2.2.1 Základní část – dlouhodobě, dvoukolově, každý s každým. 2.2.2 NADSTAVBOVÁ ČÁST SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MUŽŮ 2012/20013 : ROZPIS PLAY OFF a PLAY OUT a varianty sestupů v soutěžích mužů KSSTPK 1.Nadstavbová část soutěží družstev mužů 2012/20013 : pro družstva na 1. – 4. místě Družstva, která skončí v základní části na 1.- 4. místě, získávají právo startu v play-off o vítěze soutěže (systémem semifinále + finále). Semifinále (1.kolo) –… číst více

  • 3.1.Základní část: Muži čtyřčlenná družstva – podle Soutěžního řádu. Sestavy družstev jsou volné. Utkání podle SŘ (utkání na max.18 zápasů). 3.2.Nadstavbová část: Utkání podle SŘ, čtyřhra se hraje pouze jedna (od zápasu č.2) – utkání na max. 17 zápasů, utkání končí dosažením 9 bodů jedním z družstev.

  • 4.1 Nejpozději do 15. července 2012 poslat závaznou přihlášku do soutěže se všemi požadovanými údaji na oficiálním formuláři na adresu, muži : Josef Schejbal – Vraclav 76, 565 42 Vraclav ženy : STK KvHSST – Ladislav Kozák, J.Fučíka 197, 517 17 České Meziříčí 4.2 Do stejného termínu uhradit vklad do soutěže stanovený pro jednotlivé třídy takto: DM 1000,- Kč, Krajská soutěž 600,- Kč. Doklad o úhradě vkladů vložit k tiskopisu přihlášky, na které jsou rovněž výše vkladů uvedeny – bez dokladu je přihláška neplatná. 4.2.1.Každý nový oddíl v krajských soutěží… číst více

  • 5.1 Ve sporných případech (nedostatky v dokladech, nedostatky v hrací místnosti ap.) musí vedoucí obou družstev zajistit sehrání utkání na plný počet zápasů, tj. v soutěži mužů do 18 bodu. 5.2 Družstvo, jehož míčky bude utkání hráno, je povinno poskytnout soupeři minimálně jeden míček na rozehrání nejméně 30 minut před zahájením utkání. 5.3 Řízení utkání se řídí ustanoveními Soutěžního řádu. 5.4 Povinnost dodržet ustanovení SŘ v péči o mládež i případná mezní kritéria. 5.5 Nesplnění uvedených bodů je postižitelné pořádkovou pokutou.

  • 6.1 Družstva startují na náklady vysílající složky. 6.2 Družstvo, které zaviní nesehrání utkání, uhradí do jednoho měsíce soupeři prokázané výlohy, spojené se zajištěním utkání. Družstvo uplatňující nárok na úhradu výloh je povinno do 14 dnů po termínu utkání předložit soupeři účetní soupis pohledávek a opisem informovat STK KSSTPK.

  • 7.1 Soupiska družstva musí být ve vytištěné a barevné podobě s fotografiemi hráčů u vedoucího družstva ke kontrole při každém utkání v soutěži! 7.2 Změny soupisek se provádějí dle SŘ,zvláště pak: 7.2.1 Při každé změně u družstev (přestupy, změny příjmení apod.). 7.2.2 Při první registraci nového závodníka a jeho zařazení mezi aktivní hráče pro soupisku.

  • 8.1 Hracími dny jsou soboty a neděle podle rozlosování, ev. termíny dle rozhodnutí STK při přeložení či změnách. 8.2 Začátky soutěžních utkání mužů v DM i v KS : 9,00 hod. a 13,30 hod. Změněné úřední začátky uvede STK přímo do rozlosování. Jde především o případy, kdy je nutno v hrací místnosti pořadatele sehrát více utkání, je velká vzdálenost dvojic apod. 8.3 Pokud se v hrací místnosti hraje několik utkání po sobě a předchozí utkání neskončí do stanoveného začátku následujícího utkání, provede rozhodčí následujícího utkání posun začátku utkání tak, aby… číst více

  • 9.1 Jestliže pořadateli připadlo podle rozlosování více utkání různých soutěží najednou, je oprávněn přeložit utkání nižších soutěží na jiný začátek, ev. využít i druhého hracího dne ve stejném hracím termínu. 9.2 Pořadatel má v takovém případě povinnost oznámit změnu poštou doporučeně do 15 dnů před hracím termínem všem družstvům, jichž se změna týká/vč. oznámení STK/. Ve všech soutěžích mužů a v případných dalších, které budou hrány ve dvojicích, musí být změna projednána se všemi družstvy obou dvojic. Při nedodržení tohoto ustanovení ztrácí pořadatel právo na změnu pro přednostní utkání. 9.3… číst více

  • 10.1 Pokud má být utkání odehráno v úředně stanoveném termínu, hlášení utkání (pozvánku) není nutné posílat a hostující celek je povinen se k utkání dostavit do hrací místnosti č. 1 pořadatele v úředním termínu a na Rozpisem nebo rozlosováním určený začátek. Při využití herny č.2 na utkání následujícího kola soutěže je pořadatelský oddíl povinen prokazatelně (pošta,e-mail) STK a všechny soupeře, příp. i delegovaného rozhodčího, minimálně 5 dnů před dnem utkání vyrozumět. 10.2 Při změně podle bodu 10 Rozpisu jsou všechny zúčastněné celky povinny změnu písemně potvrdit, avšak pouze v případě,… číst více