Monthly Archives: Září 2012

1. Vypsané soutěže 2012-13

DM – divize mužů dvojice
Loko Pce B –Tesla Pce A
S.Borová A –  KST Linea A
J.Litomyšl A-Slovan M.Třebová A
TTC Ústí n.O. B –US Choceň C
Sokol Chrudim B-KST Linea Chrudim C
Linea B-Jiskra Holice B

Krajská soutěž skupina A –  muži
Ředice – Tesla Pardubice C
Tesla Pardubice B-Loko Pardubice C
Chrast A –Sokol Chrudim C
TJ Trojovice A –H.Městec A
SK Botas Skuteč A –Medovinka Hlinsko B
Linea Chrudim D- M.Hlinsko C

Krajská soutěž skupina B – muži
KST V.Mýto A-Vidlatá Seč A
Sokol Č.Třebová A-TTC Ústí C
TTC Ustí.n.O D- TJ Řetová A<
TTC Sedlec A-Litomyšl  B
TJ Svitavy A-Slovan M.Třebová B
TJ Jiskra Králíky A-TJ Orel Orlice A

1.4 soutěž žen – vypisuje KvHSST
Bude řešeno samostatným rozpisem
1.5 soutěž dorostenců
1.6 soutěž dorostenek 
1.7 soutěž starších žáků
1.8 soutěž starších žákyň
 
všechna přihlášená družstva

2. Systém soutěží

2.1 Ve všech skupinách je systém dlouhodobý, každý s každým.
2.2 Družstva mužů mají systém dvoukolový (se čtyřutkáním dvojic) a dvoustupňový.
2.2.1 Základní část – dlouhodobě, dvoukolově, každý s každým.
2.2.2 NADSTAVBOVÁ ČÁST SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MUŽŮ 2012/20013 :

ROZPIS PLAY OFF a PLAY OUT a varianty sestupů v soutěžích mužů KSSTPK

1.Nadstavbová část soutěží družstev mužů 2012/20013 :

pro družstva na 1. – 4. místě
Družstva, která skončí v základní části na 1.- 4. místě, získávají právo startu v
play-off o vítěze soutěže (systémem semifinále + finále).
Semifinále (1.kolo) – podle umístění v základní části budou hrát 1.- 4. a 2.- 3.
Finále (2.kolo) – vítězná družstva z 1.kola budou hrát finále o vítěze a postup.

pro družstva na 8. – 11.místě
Družstva, která skončí v základní části na 8.- 11. místě, budou zařazena do
play-out, které bude hráno dvoukolovým systémem. Těmto družstvům bude pro
pokračování určeno nové pořadí podle jejich vzájemných utkání v základní části.
1.kolo – utkání č.1 – soupeři: družstva 8 – 9. podle nového pořadí
vítěz obsadí 8.místo, poražený hraje 2.kolo
utkání č.2 – soupeři: družstva 10 – 11. podle nového pořadí
vítěz hraje 2.kolo, poražený obsadí 11.místo.
2.kolo – soupeři : poražený z utkání č.1 – vítěz utkání č.2.
vítěz obsadí 9., poražený 10. místo.

Společná ustanovení pro družstva hrající nadstavbovou část

Hrají se dvě utkání (bodování 3-1-0), při nerozhodném stavu bodů z utkání (např. 4:4), se hraje třetí rozhodující utkání.
Ustanovení k družstvům, která nebudou mít možnost nebo zájem pokračovat v nadstavbové části :
Družstva nebudou postihována za neúčast, oznámí-li to tak, že zpráva bude doručena STK min. 5 dní předem.
Tuto neúčast je možno oznámit pro 1. i pro 2.kolo, avšak pouze pro celé kolo (ne jednotlivá utkání); soupeři se při neúčasti nemění.
Pořadí utkání v nadstavbové.části : Lépe umístěné družstvo podle nového pořadí má právo rozhodnout o pořadí pořadatelství 1. a 2. utkání.
Základní schéma .
1. utkání na stolech lépe umístěného družstva,
2. utkání na stolech hůře umístěného družstva.
Lépe umístěné družstvo může využít svého práva na výběr pořadí utkání. Bude-li chtít opačné pořadí, oznámí toto nejpozději druhý den po dohrání základní části STK (e-mailem, doručení bude potvrzeno). V případě 3. utkání bude pořadatelem lépe umístěné družstvo.
Pozn.: Pro družstva na 5.- 7. a 12. místě končí soutěž dohráním základní části.

2.Určení pořadí
1. místo – vítěz finále play-off,
2. místo – poražený finalista play-off,
3. místo – poražený semifinalista play-off – lépe umístěný po základní části,
4. místo – poražený semifinalista play-off – hůře umístěný po základní části,
5.- 7. místo – podle pořadí v základní části,
8.- 11. místo – viz bod 1.
12. místo – podle pořadí v základní části.

Určení pořadí družstev, která neodehrají play-off (nebo jeho část) :
a/ odstoupí-li družstvo před finálovou sérií play-off; bude celkově na 2.místě;
b/ odstoupí-li družstvo před semifinálovou sérií play-off, bude celkově na 4.místě;
c/ odstoupí-li více družstev, bude určeno jejich pořadí podle umístění po základní
části – za družstvy která play-off hrají (od 4.místa, ke 3.místu, příp. 2.místu).

Určení pořadí družstev, která neodehrají play-out (nebo jeho část) :
a/ odstoupí-li družstvo před rozehráním play-out, bude celkově 11.
b/ odstoupí-li družstvo po 1.kole play-out, bude hodnocen na pořadí, jako při porážce v sérii 2.kola.

Varianty postupů a sestupů KSSTPK pro sezonu 2012/2013

1.Pokud z III.ligy nesestoupí žádné mužstvo. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje pouze mužstvo na 12.místě. Pokud bude sestupující patřit do KS A, potom z KS A i z KS B postupuje do Divize přímo vítěz. V KS A sestupuje mužstvo na 12.místě a 11.místě z play out. Z KS B sestupuje pouze mužstvo na 12.místě.

2. Pokud z III.ligy nesestoupí žádné mužstvo. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje pouze mužstvo na 12.místě. Pokud bude sestupující patřit do KS B, potom z KS A i z KS B postupuje do Divize přímo vítěz. V KS B sestupuje mužstvo na 12.místě a 11.místě z play out. Z KS A sestupuje pouze mužstvo na 12.místě.

3.Pokud z III.ligy sestoupí 1 mužstvo. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a 11.místě z play out do KS. Pokud budou oba sestupující z Divize patřit do KS A, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize. V KS A poté sestupují do regionu mužstva na 10.,11. místě z play out a mužstvo 12. místě. V KS B sestupuje pouze mužstvo na 12.místě.

4. Pokud z III.ligy sestoupí 1 mužstvo. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a 11.místě z play out do KS. Pokud budou oba sestupující z Divize patřit do KS B, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize. V KS B poté sestupují do regionu mužstva na 10.,11. místě z play out a mužstvo na 12. místě. V KS A sestupuje pouze mužstvo na 12.místě.

5. Pokud z III.ligy sestoupí 1 mužstvo. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a 11.místě z play out do KS. Pokud budou jeden sestupující z Divize patřit do KS B a jeden do KS A, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize. V KS A i v KS B sestupuje přímo mužstvo na 12.místě a mužstvo na 11.místě z play out.

6. Pokud z III.ligy sestoupí 2 mužstva. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a na 11.,10.místě z play out. Pokud budou všichni tři sestupující z Divize patřit do KS A, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize.V KS A poté sestupují do regionu mužstva na 9.,10.,11. místě z play out a mužstvo na 12.místě. V KS B sestupuje pouze mužstvo na 12.místě.

7. Pokud z III.ligy sestoupí 2 mužstva. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a na 11.,10.místě z play out. Pokud budou všichni tři sestupující z Divize patřit do KS B, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize.V KS B poté sestupují do regionu mužstva na 9.,10.,11. místě z play out a mužstvo na 12.místě. V KS A sestupuje pouze mužstvo na 12.místě.

8. Pokud z III.ligy sestoupí 2 mužstva. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a na 11.,10.místě z play out. Pokud bude jeden sestupující z Divize patřit do KS B, a dva do KS A, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize.V KS B poté sestupuje do regionu mužstva na 11. místě z play out a mužstvo na 12.místě. V KS A sestupují do regionu mužstva na 10.,11. místě z play out a mužstvo na 12. místě.

9. Pokud z III.ligy sestoupí 2 mužstva. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a na 11.,10.místě z play out. Pokud bude jeden sestupující z Divize patřit do KS A, a dva do KS B, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize. V KS A poté sestupuje do regionu mužstva na 11. místě z play out a mužstvo na 12.místě. V KS B sestupují do regionu mužstva na 10.,11. místě z play out a mužstvo na 12. místě.

10. Pokud z III.ligy sestoupí 3 mužstva. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a na 11.,10. a 9.místě z play out. Pokud bude všichni čtyři sestupující z Divize patřit do KS A, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize. V KS A poté sestupují do regionu mužstva na 8.,9.,10.,11. a 12. místě ze základní části a play out se nehraje. V KS B sestupuje pouze mužstvo na 12.místě.

11. Pokud z III.ligy sestoupí 3 mužstva. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a na 11.,10 a 9..místě z play out. Pokud budou tři sestupující z Divize patřit do KS A, a jeden do KS B, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize. V KS A poté sestupují do regionu mužstva na 9.,10. a 11. místě z play out a mužstvo na 12.místě. V KS B sestupuje do regionu mužstvo na 11. místě z play out a mužstvo na 12. místě.

12. Pokud z III.ligy sestoupí 3 mužstva. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a na 11.,10.a 9.místě z play out. Pokud budou dva sestupující z Divize patřit do KS A, a dva do KS B, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize. V KS A poté sestupují do regionu mužstva na 10., 11. místě z play out a mužstvo na 12.místě. V KS B sestupují do regionu mužstva na 10.,11. místě z play out a mužstvo na 12. místě.

13. Pokud z III.ligy sestoupí 3 mužstva. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a na 11.,10. a 9.místě z play out. Pokud bude jeden sestupující z Divize patřit do KS A, a tři do KS B, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize. V KS A poté sestupuje do regionu mužstvo na 11. místě z play out a mužstvo na 12.místě. V KS B sestupují do regionu mužstva na 9., 10.,11. místě z play out a mužstvo na 12. místě.

14. Pokud z III.ligy sestoupí 3 mužstva. Z Divize postupuje první přímo do III.ligy. Z Divize sestupuje mužstvo na 12.místě a na 11.,10. a 9. místě z play out. Pokud bude všichni čtyři sestupující z Divize patřit do KS B, potom z KS A postupuje vítěz KS A přímo do Divize a vítěz KS B také přímo do Divize. V KS B poté sestupují do regionu mužstva na 8.,9.,10., 11. a 12.místě ze základní části. V KS A sestupuje pouze mužstvo na 12.místě.

Pokud nebude nutné sehrát play out v některé ze skupin krajských soutěží mužů, potom budou zainteresovaná družstva okamžitě s tímto seznámena!!!.

2.3 Družstva jednoho oddílu (klubu), zařazená ve stejné skupině, sehrají všechna vzájemná utkání do
termínu, který stanoví STK v první polovině soutěží, ev. podle rozlosování v prvním kole soutěže.
2.4 V soutěži mužů se v základní části hrají utkání družstev do dosažení 10. bodu (event. remízy 9 – 9).
2.5 Bodové hodnocení utkání dle SŘ je stanoveno takto:
výhra 3 body, nerozhodný výsledek 2 body, porážka 1 bod, kontumace 0 bodů

3. Systém utkání

3.1.Základní část: Muži čtyřčlenná družstva – podle Soutěžního řádu. Sestavy družstev jsou volné.
Utkání podle SŘ (utkání na max.18 zápasů).
3.2.Nadstavbová část: Utkání podle SŘ, čtyřhra se hraje pouze jedna (od zápasu č.2) – utkání na max. 17 zápasů, utkání končí dosažením 9 bodů jedním z družstev.

4. Podmínky účasti

4.1 Nejpozději do 15. července 2012 poslat závaznou přihlášku do soutěže se všemi požadovanými
údaji na oficiálním formuláři na adresu, muži : Josef Schejbal – Vraclav 76, 565 42 Vraclav
ženy : STK KvHSST – Ladislav Kozák, J.Fučíka 197, 517 17 České Meziříčí
4.2 Do stejného termínu uhradit vklad do soutěže stanovený pro jednotlivé třídy takto:
DM 1000,- Kč, Krajská soutěž 600,- Kč. Doklad o úhradě vkladů vložit
k tiskopisu přihlášky, na které jsou rovněž výše vkladů uvedeny – bez dokladu je přihláška neplatná.
4.2.1.Každý nový oddíl v krajských soutěží od sezóny 2012/13 současně s vkladem do soutěže uhradí
vratný vklad ve výši 300,- Kč. Z tohoto vkladu budou hrazeny event. udělené pokuty družstvům. Při
vyčerpání tohoto vkladu je oddíl povinen uhradit do 14 dnů další vratný vklad. Při ukončení činnosti
družstev v krajských soutěžích je zůstatek vratného vkladu vrácen oddílu. Vratný vklad se uhradí
jednou složenkou s vklady do soutěží.
4.3 Vyhotovit na registru soupisku družstva s příslušnými údaji. Pro sestavení soupisek platí v plném rozsahu ustanovení SŘ.
4.4 Na registru upravit nebo doplnit evidenční seznam registrovaných závodníků, poté okamžitě zaslat kopii dokladu o zaplacení registračních poplatků krajskému svazu stolního tenisu .
KAŽDÝ ODDÍL ZODPOVÍDÁ ZA SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ SEZNAMŮ NA REGISTRU ČAST.
4.5 Registrační průkazy jsou v elektronické podobě.
4.6 Zároveň s přihláškou zašlou všechny nové oddíly v kraji k potvrzení ve dvou vyhotoveních a na zaslaném předepsaném tiskopisu formát A4, plánek hrací místnosti.
4.7. V divizi mužů i v krajské soutěži mužů obou skupin platí povinné používání schváleného hracího vybavení stoly ITTF dle Pravidel ST.

5. Povinnosti účastníků

5.1 Ve sporných případech (nedostatky v dokladech, nedostatky v hrací místnosti ap.) musí vedoucí obou družstev zajistit sehrání utkání na plný počet zápasů, tj. v soutěži mužů do 18 bodu.
5.2 Družstvo, jehož míčky bude utkání hráno, je povinno poskytnout soupeři minimálně jeden míček na rozehrání nejméně 30 minut před zahájením utkání.
5.3 Řízení utkání se řídí ustanoveními Soutěžního řádu.
5.4 Povinnost dodržet ustanovení SŘ v péči o mládež i případná mezní kritéria.
5.5 Nesplnění uvedených bodů je postižitelné pořádkovou pokutou.

6. Úhrada nákladů

6.1 Družstva startují na náklady vysílající složky.
6.2 Družstvo, které zaviní nesehrání utkání, uhradí do jednoho měsíce soupeři prokázané výlohy, spojené se zajištěním utkání. Družstvo uplatňující nárok na úhradu výloh je povinno do 14 dnů po termínu utkání předložit soupeři účetní soupis pohledávek a opisem informovat STK KSSTPK.

7. Soupisky – podle Soutěžního řádu

7.1 Soupiska družstva musí být ve vytištěné a barevné podobě s fotografiemi hráčů u vedoucího družstva ke kontrole při každém utkání v soutěži!
7.2 Změny soupisek se provádějí dle SŘ,zvláště pak:
7.2.1 Při každé změně u družstev (přestupy, změny příjmení apod.).
7.2.2 Při první registraci nového závodníka a jeho zařazení mezi aktivní hráče pro soupisku.

8. Hrací dny a začátky utkání

8.1 Hracími dny jsou soboty a neděle podle rozlosování, ev. termíny dle rozhodnutí STK při přeložení či změnách.
8.2 Začátky soutěžních utkání mužů v DM i v KS : 9,00 hod. a 13,30 hod. Změněné úřední začátky uvede STK přímo do rozlosování. Jde především o případy, kdy je nutno v hrací místnosti pořadatele sehrát více utkání, je velká vzdálenost dvojic apod.
8.3 Pokud se v hrací místnosti hraje několik utkání po sobě a předchozí utkání neskončí do stanoveného začátku následujícího utkání, provede rozhodčí následujícího utkání posun začátku utkání tak, aby mezi utkáními byla přestávka nejméně dvacet minut a zkrátí (event. i zruší) o posunutý čas čekací dobu následujícího utkání. Provede o tom záznam do zápisu o utkání a se svým rozhodnutím seznámí vedoucí obou družstev, kteří tento záznam potvrdí svými podpisy. Za zahájení utkání se potom považuje čas nástupu družstev uvedený rozhodčím do zápisu.
8.4 V případě, že délka dopoledního utkání dvojic přesáhne dobu trvání 3,5 hodiny (např. utkání v délce od 9 do12.40 apod.), potom bude čas ukončení utkání zaznamenán do zápisu hlavním rozhodčím. Podpisem zápisu tuto skutečnost potvrzují rovněž vedoucí zúčastněných družstev. Začátek odpoledního utkání obou těchto družstev se pak posouvá o 60 minut od potvrzeného konce dopoledního utkání. Dvouhodinová čekací doba v tomto případě odpadá. Pořadatel odpoledního utkání je každopádně povinen zpřístupnit hernu hostujícímu družstvu vždy minimálně 30 minut před oficiálním začátkem odpoledního utkání dle rozlosování (např. je-li stanoven začátek na 13.30, herna musí být otevřena ve 13.00 – i přesto, že utkání díky posunu začne např. ve 13.40).

Vzhledem k možnosti bezkonfliktního průběhu utkání STK doporučuje informovat org. pracovníka nebo vedoucího družstva soupeře kterýmkoli členem zainteresovaného týmu o přesném ukončení dopoledního utkání, bude-li po čase 3,5 hodiny.

9. Přednostní utkání

9.1 Jestliže pořadateli připadlo podle rozlosování více utkání různých soutěží najednou, je oprávněn přeložit utkání nižších soutěží na jiný začátek, ev. využít i druhého hracího dne ve stejném hracím termínu.
9.2 Pořadatel má v takovém případě povinnost oznámit změnu poštou doporučeně do 15 dnů před hracím termínem všem družstvům, jichž se změna týká/vč. oznámení STK/. Ve všech soutěžích mužů a v případných dalších, které budou hrány ve dvojicích, musí být změna projednána se všemi družstvy obou dvojic. Při nedodržení tohoto ustanovení ztrácí pořadatel právo na změnu pro přednostní utkání.
9.3 Pořadí přednosti: 1)1LM, 2)1LŽ, 3)2LM, 4)2LŽ, 5)3LM, 6)DM, 7)DŽ, 8)KS A a KS B
9.4 Předehrát utkání v jiném dni je možné pouze po předchozí vzájemné dohodě všech zúčastněných soupeřů a oznámení STK dle SŘ.

10. Nabídka a potvrzení utkání

10.1 Pokud má být utkání odehráno v úředně stanoveném termínu, hlášení utkání (pozvánku) není nutné posílat a hostující celek je povinen se k utkání dostavit do hrací místnosti č. 1 pořadatele v úředním termínu a na Rozpisem nebo rozlosováním určený začátek. Při využití herny č.2 na utkání následujícího kola soutěže je pořadatelský oddíl povinen prokazatelně (pošta,e-mail) STK a všechny soupeře, příp. i delegovaného rozhodčího, minimálně 5 dnů před dnem utkání vyrozumět.
10.2 Při změně podle bodu 10 Rozpisu jsou všechny zúčastněné celky povinny změnu písemně potvrdit, avšak pouze v případě, že byla dodržena ustanovení článku 9 tohoto Rozpisu.
10.3 Jiné změny je možno řešit pouze vzájemnou dohodou, změny po rozlosovaném termínu (odložení) může povolit pouze STK.