Informace z krajských soutěží na sezónu 2018/19

Přihlášky do krajských soutěží mužů byly do 30.6.2018 – družstva jsou přihlášena, ve všech soutěžích je 12 družstev.

Evidenční poplatky a startovné do soutěží mělo být uhrazeno do 30.6.2018 – oddíly, které neuhradily, žádáme o nápravu.

Předběžná termínová listina krajských soutěží je již zveřejněna na STIS.

Divize mužů 2018/19

Krajská soutěž A 2018/19

Krajská soutěž B 2018/19

Družstva mají právo STK kontaktovat pro případné návrhy změn termínů – nejpozději do 30.8.2018. Doporučujeme důslednou kontrolu tohoto rozlosování již v tomto termínu. Případné žádosti o změnu směřujte na email stk@stpk.cz a zároveň také na vedoucí družstev, jichž se požadovaná změna přímo dotýká. Finální platné rozlosování po všech změnách bude zveřejněno stránkách STIS – od 31.8.2017.

 

Soupisky : oddíly mají povinnost vložit první verze soupisek pro krajské soutěže elektronicky v Registru – termín do 31.8.2018.

 

Přejeme všem za STK a výkonný výbor pohodové prázdniny