Evidenční seznamy, přihlášky do soutěží, soupisky, rozpis soutěží, termínová listina – sezóna 2018-19

Níže najdete základní informace k sezóně 2018/19 – nedochází k žádným zásadním změnám v přihláškách, evidenčních seznamech ani soupiskách – mimo financí – je vyšší sazba za mládež.

1. Přihlášky do krajských soutěží : vyplnit přihlášku elektronicky v Registru a uvést soutěž  – Divize (DM), Krajská soutěž 1.třídy (KSA a KSB) – vyplnit pro sezónu 2018/19 – termín do 30.6.2018. Prosíme vedoucí družstev, pokud můžete přihlášky provést již nyní, (neplánujete žádné změny v soutěžích apod. – pro stávající oddíly beze změn je to akce na 2 minuty)  – velmi tím STK ulehčíte práci. Děkujeme.

Nezbytnou podmínkou pro přihlášení do soutěží je kontaktní telefon na vedoucího družstva a plánek herny – zdůrazňuji pro nováčky v krajských soutěžích. Bez těchto náležitostí nebude možné schválit přihlášku do soutěže. Po vyplnění přihlášky zašlete potvrzení o uhrazení vkladu do soutěže – na účet krajského svazu – viz. Směrnice pro platby. – naskenovat a zaslat na email stk@stpk.cz.

2. Evidenční seznamy : vyplnit evidenční seznam klubu elektronicky v Registru – vyplnit pro sezónu 2018/19 a provést úhradu příslušnému svazu – dle nejvýše přihlášeného družstva – termín do 30.6.2018.

3. Rozpis krajských soutěží : STK na www.stpk.cz zveřejní rozpis krajských soutěží na STISu. Termín nejpozději do 12.6.2018. (v rozpisu budou uvedena předpokládaná družstva, která se zúčastní v příští sezóně krajských soutěží – v případě, že některé z družstev soutěž nepřihlásí, bude na jeho místo doplněn náhradník a rozpis v tomto směru bude upraven)

4. Předběžná termínová listina krajských soutěží : STK zveřejní předběžné rozlosování krajských soutěží po jednání VV – informace bude uvedena na stpk,.cz a rozlosování na STISu pro jednotlivé krajské soutěže nejpozději do 31.7.2018. Družstva mají právo STK kontaktovat pro případné návrhy změn termínů – nejpozději do 31.8.2018. Doporučujeme důslednou kontrolu tohoto rozlosování již v tomto termínu.

5. Finální rozlosování krajských soutěží : STK na www.stpk.cz oznámí zveřejnění finálního rozlosování krajských soutěží na STISu. Termín nejpozději do 31.8.2018.

6. Soupisky : první verze soupisek pro krajské soutěže elektronicky v Registru – termín do 31.8.2018.

 

POZOR ! Termín pro vytvoření přihlášek do krajských soutěží mužů je do 30.6.2018.

Zároveň již pouze připomínáme, že dne 12.6 od 17.00 se ve Vysokém Mýtě koná krajská konference. Oddíly, které dosud nenahlásili delegáty prosím o jejich zaslání. Děkujeme.

Jan Volhejn

STK KSST PK