Monthly Archives: Duben 2016

Povinné hodnocení soutěží a krajská konference 2016

Připomínáme, že termín pro vyplnění a zaslání hodnocení krajských soutěží na stk@stpk.cz je do 30.4.2016.

Formulář hodnocení soutěží mužů­ KSSTPK 2015-16

Zároveň bychom Vás rádi již s předstihem informovali, že krajská konference se uskuteční dne 2.6.2016 od 17.00 v Litomyšli. Veškeré podklady pro konferenci budou zveřejněny s dostatečným předstihem na webu stpk.cz.