Monthly Archives: Srpen 2015

Oficiální termínová listina, termín pro soupisky, hrací místnosti

Termínová listina :

K dnešnímu dni je k dispozici finální termínová listina krajských soutěží, která vznikla na základě požadavků jednotlivých oddílů dodaných v rámci přihlášek a oficiálních žádostí (aktuání změny obsahují úpravy na základě požadavků oddílů Lanškrouna, Linea Chrudim a Starý Mateřov).

Oficiální rozlosování DM 2015-16      Oficiální rozlosování KS A 2015-16        Oficiální rozlosování KS B 2015-16

Od této chvíle budou změny prováděny pouze na základě oficiální žádosti jednotlivých oddílů zaslaných na email stk@stpk.cz. STK o této žádosti rozhodne a bude emailem informovat vedoucí dotčených družstev.

Soupisky :

První „jednozápasy“ proběhnou letos již 19.9. proto žádáme oddíly, aby první platné soupisky družstev pro krajské soutěže předali STK ke schválení nejpozději do 7.9.2015, aby mohla být provedena jejich kontrola a schválení. V případě, že z důvodu přestupů a dalších nejste schopni tento termín splnit, prosíme o informaci na email stk@stpk.cz. Pokud finální soupiska družstva nebude připravena ke schválení nejpozději 15.9.2015 vystavuje se družstvo riziku, že nedojde k jejímu schválení před začátkem soutěží a družstvo nebude moci nastoupit k utkání.

Hrací místnosti :

Upozorňujeme všechny oddíly, že od letošní sezóny je povinností vložit do Registru údaje o hracích místnostech. Vložení probíhá v záložce Klub – Hrací místnosti. Plánek v elektronické podobě jž máte připraven z předchozích sezón, kdy každý oddíl povinně tento zasílal na STK KSST PK.

Přeji hezký začátek školního roku a hodně úspěchů do nové sezóny.

Jan Volhejn

STK KSST PK

 

Neoficiální termínová listina – připomínka

Prohlédněte si prosím předběžnou termínovku, která vznikla na základě požadavků jednotlivých oddílů dodaných v rámci přihlášek a oficiálních žádostí (aktuání změny obsahují úpravy na základě požadavků oddílů Lanškrouna a Linea Chrudim).

Neoficiální rozlosování DM 2015-16      Neoficiální rozlosování KS A 2015-16        Neoficiální rozlosování KS B 2015-16

Případné dotazy, připomínky a žádosti o změny prosím zasílejte do 24.8 na email stk@stpk.cz.

Finalní termíny budou zveřejněny od 1.9 a změny ve vylosování po 1.9. budou již pouze na zakladě oficiální žádosti na stk@stpk.cz a o změně budou vždy informováni vedoucí dotčených družstev, kterých se změny budou týkat.

Přeji hezký zbytek prázdnin.

Jan Volhejn

STK KSST PK

 

Rozpis krajských soutěží 2015/16 a neoficiální termínová listina

Níže najdete rozpis krajských soutěží pro nadcházející sezónu.

Rozpis soutezi KSSTPK 2015/2016

 

Dále STK žádá všechny vedoucí družstev a hráče, aby si prohlédli předběžnou termínovku, která vznikla na základě požadavků jednotlivých oddílů dodaných v rámci přihlášek a oficiálních žádostí.

Neoficiální rozlosování DM 2015-16      Neoficiální rozlosování KS A 2015-16        Neoficiální rozlosování KS B 2015-16

Případné dotazy, připomínky a žádosti o změny prosím zasílejte do 24.8 na email stk@stpk.cz.

Finalní termíny budou zveřejněny od 1.9 a změny ve vylosování po 1.9. budou již pouze na zakladě oficiální žádosti na stk@stpk.cz a o zmene budou vždy informováni vedoucí dotčených družstev, kterých se změny budou týkat.

Přeji hezký zbytek prázdnin.

Jan Volhejn

STK KSST PK