Monthly Archives: Červen 2015

Evidenční seznamy a přihlášky do soutěží mužů 2015/16

Níže najdete přihlášku do krajských soutěží. Termín pro zaslání přihlášek soutěží mužů je do 30.6.2015. Preferovaný způsob dodaní je naskenovaní a zaslaní na email stk@stpk.cz.

Přihláška do krajských soutěží na sezónu 2015/16

Společně s vyplněnou přihláškou zašlete potvrzení o uhrazení vkladu do soutěže – na účet krajského svazu – viz. Směrnice pro platby.

Zároveň připomínáme, že všechny oddíly musí mít hotové evidenční seznamy a mít uhrazeny evidenční poplatky pro následující sezónu ve stejném termínu – 30.6.2015.