Monthly Archives: Říjen 2014

Zprávy STK 4. a 5.kolo 2014-15

Informace z jednotlivých soutěží :

Všechna utkání v DM byla bez komplikací. Další – 6. a 7. kolo se hraje v termínu 8. a 9.11.2014

Výsledky 4.kola DM     Výsledky 5.kola DM

Aktuální tabulka DM

Všechna utkání v KSA proběhla bez komplikací. Družstvo TJ Tesla Pardubice C opětovně nedodrželo termín pro zaslání výsledku utkání dle rozpisu soutěží. Další – 6. a 7. kolo se hraje v termínu POZOR !!! 2.11. a 9.11.2014.

Výsledky 4.kola KS A     Výsledky 5.kola KS A

Aktuální tabulka KS A

Všechna utkání v KSB proběhla bez komplikací. Další – 6. a 7. kolo se hraje v termínu 8. a 9.11.2014.

Výsledky 4.kola KS B     Výsledky 5.kola KS B

Aktuální tabulka KS B

Některá utkání KS A jsou na programu již příští víkend. Ostatní utkání 6. a 7. kola se hrají v termínu 8. a 9.11.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

TJ Tesla Pardubice C      – opakované nedodržení bodu 20.3. rozpisu soutěží – 200 Kč

 

Změny v termínech utkání :

Veškeré změny jsou uvedeny na http://stis.ping-pong.cz/.

STK obdrželo žádost o přeložení utkání 8. a 9. kola DM družstev Holice, Tesla Pardubice, Linea B a Sokol A z termínu 22.11.2014 na termín 23.11.2014.

Rozhodnutí : Na základě žádosti družstva TJ Jiskra Holice B bylo STK rozhodnuto, že utkání v hernách „Holice“ a „Tesla“ jsou přeložena na termín neděle 23.11.2014. Časy všech utkání zůstávají zachovány.

Zdůvodnění : Žádost byla podána 6 týdnů před termínem utkání, obě pořádající družstva se změnou souhlasí.

 

Jan Volhejn
===========
STK KSST PK

Zprávy STK 2. a 3.kolo 2014-15

Informace z jednotlivých soutěží :

Všechna utkání v DM byla bez komplikací. Družstvo TJ Sokol Borová B nedodrželo termín pro zaslání výsledku utkání dle rozpisu soutěží. Další – 4. a 5. kolo se hraje v termínu 25. a 26.10.2014

Výsledky 2.kola DM     Výsledky 3.kola DM

Aktuální tabulka DM

Všechna utkání v KSA proběhla bez komplikací. Další – 4. a 5. kolo se hraje v termínu 25. a 26.10.2014.

Výsledky 2.kola KS A     Výsledky 3.kola KS A

Aktuální tabulka KS A

Všechna utkání v KSB proběhla bez komplikací. Další – 4. a 5. kolo se hraje v termínu 4. a 5.10. a 25. a 26.10.2014.

Výsledky 2.kola KS B     Výsledky 3.kola KS B

Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací.

Dohrávaná utkání DM jsou na programu příští víkend. Další – 4. a 5. kolo se hraje v termínu 25. a 26.10.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

TJ Sokol Borová B      – nedodržení bodu 20.3. rozpisu soutěží – 100 Kč

 

Změny v termínech utkání :

Veškeré změny jsou uvedeny na http://stis.ping-pong.cz/. V posledním týdnu STK neobrželo žádný požadavek na změnu termínu utkání.

Jan Volhejn
===========
STK KSST PK