Monthly Archives: Červenec 2014

Evidenční seznamy a přihlášky do soutěží mužů 2014/15

Připomínáme, že nejpozdější termín pro zaslání přihlášek soutěží mužů je do 15.7.2014. Preferovaný způsob dodaní je naskenovaní a zaslaní na email stk@stpk.cz. Aktuálně je přihlášeno velmi málo družstev.

Přihláška do soutěží na sezónu 2014-15

Společně s vyplněnou přihláškou zašlete potvrzení o uhrazení vkladu do soutěže – na účet krajského svazu – viz. Směrnice pro platby.

Zároveň připomínáme, že již všechny oddíly mají mít hotové evidenční seznamy a mít uhrazeny evidenční poplatky pro následující sezónu.