Monthly Archives: Říjen 2012

Zadávání výsledků do registru a zasílání výsledků

Dle bodu 20.2 rozpisu mistrovských soutěží 2012-13 je povinností pořadajícího družstva zajistit :

1. odeslání výsledků emailem nebo SMS
2. zapsání výsledků víkendových utkání do REGISTRU
3. zaslání oskenovaného zápisu na email – preferovaný formát jpg

Formát zasílaného zápisu o utkání:
a. výsledky emailem budou zasílány ve formátu : 1 email = 1 výsledek
b. formát názvu emailu a názvu přiloženého souboru je :  Soutěž – kolo – Utkání
Příklady:  DM – 10. – Linea A – Litomysl A, KS A – 11. – HermanuvMestec – HlinskoB, KS B …..
3. v okamžiku odeslání emailu musí být již zápis vložen v registru

 

Postup pro zadání do REGISTRU je jednoduchý a uvádím zde základní postup :

1. přihlaste se do registru přes odkaz pravém horním rohu
2. po přihlášení do Registru zvolíte v menu pod odkazem „Klub“ „Družstva klubu“.
4. vyberte utkání, které chcete editovat a následně postupujte podle pokynů na stránce

Zadání je skutečně otázkou několika minut, nicméně na emailu stk@stpk.cz jsme vám připraveni pomoci, kdyby se zpočátku nedařilo.

Pevně věříme, že se vše bude dařit a nebude nikdy použito bodů 20.4 z rozpisu mistrovských soutěží.

Detailní návod ke stažení je uveden zde.