19. Pořádkové pokuty

Udělují se za přestupky proti Pravidlům stolního tenisu, SŘ a ustanovením tohoto Rozpisu.

19.1 V případě,že oddíl (klub) nezaplatí po vyčerpání vratného vkladu na pokuty nový vratný vklad do
následujícího soutěžního kola, před nímž se vratný vklad za pokuty vyčerpal, nebo udělenou pokutu neuhradí přímo platbou, potom bude všem družstvům oddílu /klubu/ s platností od dalšího dne po tomto kole zastavena činnost až do odvolání.

Pokud by tato situace nastala po posledním soutěžním kole sezóny, potom se daná sankce zastavení činnosti bude vztahovat na soutěžní i kvalifikační utkání následujícího období, tedy i dalších sezón, s využitím sankce i na nižších či vyšších úrovních/region,liga/.