Zprávy STK 1.kolo 2017-18

Informace z jednotlivých soutěží :

Všechna utkání v DM proběhla bez komplikací. Příští – 2. a 3.kolo – všechna utkání se hrají v termínu 7.10.2017.

Výsledky 1.kola DM        Aktuální tabulka DM

 

Všechna utkání v KSA proběhla bez komplikací. Pouze utkání v Heřmanově Městci se bude dohrávat 7.10.2017. Příští – 2. a 3.kolo – všechna utkání se hrají v termínu 8.10.2017.

Výsledky 1.kola KS A       Aktuální tabulka KS A

 

Všechna utkání v KSB proběhla bez komplikací. Příští – 2. a 3.kolo – všechna utkání se hrají v termínu 7.10.2017.

Výsledky 1.kola KS B         Aktuální tabulka KS B

 

Utkání všech soutěží jsou na programu za 14 dnů.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Bez pokut.

Změny v termínech utkání :

STK obdrželo žádost o změnu termínů utkání 2. a 3.kola v Hlinsku a Skutči. Po odsouhlasení všemi zúčastněnými družstvy budou tato utkání přeložena na termín sobota 18.11.2017.

Termíny všech utkání  jsou uvedeny na http://stis.ping-pong.cz/.

 

STK všem družstvům děkuje za včasné vyplnění výsledků utkání vč. míčků v termínu.

Jan Volhejn
===========
STK KSST PK