25. Rozhodčí v DM,KS

25.1 Řídí se ustanoveními SŘ a dále těmito body :
25.2.V divizi mužů musí být utkání řízeno vrchním rozhodčím s licencí B, který nebude zároveň hráčem v utkání. Pokud vrchní rozhodčí s licencí B nebude pořadatelským oddílem zajištěn, potom přebírá pozici vrchního rozhodčího přítomný rozhodčí s licencí C, ale nesmí být hráčem v utkání. Pokud nebude z vážných důvodů možno pořadatelským oddílem zajistit vrchního rozhodčího s licencí B či C, potom přebírají pozici vrchního rozhodčího oba vedoucí zúčastněných družstev, přičemž mohou být oba zároveň hráči v utkání. Jména vedoucích družstev musí být před začátkem utkání uvedena v kolonce vrchní rozhodčí a po skončení utkání oba vedoucí na řádku pro vrchního rozhodčího zápis podepíšou. Nedodržení delegace rozhodčího ze strany pořadatelského oddílu podléhá hodnocení a sankcionování ze strany KR a VV KSSTPK.
25.3. V krajské soutěži mužů sk. A i B musí být utkání řízeno vrchním rozhodčím s licencí minimálně C, který nebude zároveň hráčem v utkání. V případě, že pořadatelský oddíl nebude schopen zajistit vrchního rozhodčího s licencí C, potom může být vrchním rozhodčím přítomný divák, který se prokáže platnou licencí minimálně B. Pokud nebude z vážných důvodů možno pořadatelským oddílem zajistit vrchního rozhodčího s licencí C, a nebude-li přítomen divák s platnou licencí minimálně B, potom přebírají pozici vrchního rozhodčího oba vedoucí zúčastněných družstev, přičemž mohou být oba zároveň hráči v utkání. Jména vedoucích družstev musí být uvedena před začátkem utkání v kolonce vrchní rozhodčí a po skončení utkání oba vedoucí na řádku pro vrchního rozhodčího zápis podepíšou. Nedodržení delegace rozhodčího ze strany pořadatelského oddílu podléhá hodnocení a sankcionování ze strany KR a VV KSSTPK.
25.4 Případnou delegaci vrchních rozhodčích pro utkání družstev v divizi i obou skupinách krajské soutěže zajistí na žádost a náklady žadatele KR KSSTPK. Žádost je nutno zaslat 18 dnů před termínem na adresu předsedy KR : Otomar Maťátko, Topolská 763, Chrudim 537 05, e-mail ota.matatko@tiscali.cz.
Odměna pro rozhodčího a cestovné se řídí platnými Směrnicemi ČAST a KSSTPK.
25.5 Řídící orgán (KR nebo VV KSSTPK) si vyhrazuje právo delegovat na kterékoli utkání soutěží KSSTPK vrchního rozhodčího na vlastní náklady.
25.6 Rozhodčí ke stolům zajišťuje pořadatel dle SŘ.
25.7 Pro utkání nadstavbové části – play off i play out – bude KR KSSTPK vrchní rozhodčí delegovat!