• 16.1 Hostující družstvo je povinno požádat o zajištění noclehů nejméně 14 dnů před termínem utkání písemnou a závaznou objednávkou.

  • Družstva, která zaviní nesehrání utkání, budou potrestána pokutou: 17.1 Při prvním samostatném utkání 600,- Kč 17.2 Při prvním dvojutkání v jednom dnu 700,- Kč 17.3 Při druhém samostatném utkání 800,- Kč 17.4 Při druhém dvojutkání v jednom dnu 900,- Kč 17.5 Při třetím samostatném utkání 1200,- Kč Přestupky podle 17.4 a 17.5 znamenají vždy zařazení na poslední místo tabulky, družstvo se vylučuje ze soutěže a povinně sestupuje nejméně o dvě soutěžní třídy níž. Výjimku (sestup jen o jednu třídu) lze povolit pouze v souladu se Soutěžním řádem (zaplacení pokuty ve… číst více

  • 18.1 Proti oboustrannou dohodou sjednanému předehrání nemá STK námitek, ale musí být o tom STK včas a dle SŘ informována. 18.2 Odložení nelze v žádném případě provést bez písemného souhlasu STK. Tento souhlas musí být zaslán příslušným soupeřům. 18.3 Lhůta pro podání žádosti o odložení je 18 dnů před losovaným termínem. Žadatel má povinnost předložit se žádostí i doklad o informování soupeřů, ev. i partnera ve dvojici. Bez těchto náležitostí nebude žádost projednávána. 18.4 Svévolně odložené utkání (bez předchozího souhlasu STK) bude hodnoceno jako oboustranně zaviněné nesehrání s příslušným postihem…. číst více

  • Udělují se za přestupky proti Pravidlům stolního tenisu, SŘ a ustanovením tohoto Rozpisu. 19.1 V případě,že oddíl (klub) nezaplatí po vyčerpání vratného vkladu na pokuty nový vratný vklad do následujícího soutěžního kola, před nímž se vratný vklad za pokuty vyčerpal, nebo udělenou pokutu neuhradí přímo platbou, potom bude všem družstvům oddílu /klubu/ s platností od dalšího dne po tomto kole zastavena činnost až do odvolání. Pokud by tato situace nastala po posledním soutěžním kole sezóny, potom se daná sankce zastavení činnosti bude vztahovat na soutěžní i kvalifikační utkání následujícího období,… číst více

  • 20.1 Zápisy o utkání na jednotném formuláři je nutno vyplňovat ve všech rubrikách v souladu se SŘ a rozlosováním příslušné soutěže (pořadí soupeřů, počet utkání atd.) čitelně a celkové výsledky vždy ve vztahu k pořádajícímu celku. Výsledky setů se zapisují pouze jedním číslem, a to ve vztahu k hráči pořádajícího družstva. 20.2 Určený funkcionář či hráč pořádajících družstev zadá výsledek utkání do registru a oskenovaný zápis zašle nejpozději do prvního pondělí po utkání do 12 hodin na adresu stk@stpk.cz . 20.3 Určený funkcionář či hráč pořádajícího družstva je povinen do… číst více

  • 21.1.Povinnost pečovat o mládež mají účastnící soutěží mužů KSSTPK dle Soutěžního řádu.

  • 22.1 Vítězové všech soutěží mají zajištěn postup do nejbližší vyšší soutěže, případně do kvalifikace. 22.2 Sestupy a postupy jsou řešeny SŘ a tímto rozpisem dle bodu 2.2.2.

  • 23.1 Ženy mohou startovat v soutěžích mužů, které řídí STK KSSTPK, a to i v případě, že jsou uvedeny v základu soupisek ligových soutěží ČAST. 23.2 Počet startujících žen v jednom soutěžním utkání není omezen – ženy budou startovat se stejnými podmínkami jako muži dle SŘ. 23.3. Musí být dodržena podmínka o maximálním možném zapsání hráčky na soupisku oddílů dle SŘ.

  • 24.1 Je veřejné a bude provedeno na schůzi STK KSSTPK.

  • 25.1 Řídí se ustanoveními SŘ a dále těmito body : 25.2.V divizi mužů musí být utkání řízeno vrchním rozhodčím s licencí B, který nebude zároveň hráčem v utkání. Pokud vrchní rozhodčí s licencí B nebude pořadatelským oddílem zajištěn, potom přebírá pozici vrchního rozhodčího přítomný rozhodčí s licencí C, ale nesmí být hráčem v utkání. Pokud nebude z vážných důvodů možno pořadatelským oddílem zajistit vrchního rozhodčího s licencí B či C, potom přebírají pozici vrchního rozhodčího oba vedoucí zúčastněných družstev, přičemž mohou být oba zároveň hráči v utkání. Jména vedoucích družstev… číst více