Krajský svaz stolního tenisu PK

Zprávy STK 2. a 3.kolo 2017-18

Informace z jednotlivých soutěží :

Všechna utkání v DM proběhla bez komplikací. Odložená utkání v Hlinsku a Skutči byla přeložena na 18.11.2017. Příští – 4. a 5.kolo – všechna utkání se hrají v termínu 21.10.2017. V čele neúplné tabulky jsou Lokomotiva Pardubice A a Linea Chrudim A.

Výsledky 2.kola DM   Výsledky 3.kola DM     Aktuální tabulka DM

 

Všechna utkání v KSA proběhla bez komplikací. Příští – 4. a 5.kolo – utkání se hrají o víkendu 21.10. a 22.10.2017. V čele neúplné tabulky jsou Lokomotiva Pardubice B a Tesla Pardubice C.

Výsledky 2.kola KS A    Výsledky 3.kola KS A   Aktuální tabulka KS A

 

Všechna utkání v KSB proběhla bez komplikací. Příští – 4. a 5.kolo – utkání jsou rozložena do dvou víkendů 21.10. a 29.10.2017. V čele tabulky je TTC Ústí nad Orlicí C.

Výsledky 2.kola KS B    Výsledky 3.kola KS B     Aktuální tabulka KS B

 

Utkání všech soutěží jsou na programu za 14 dnů.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Bez pokut.

Změny v termínech utkání :

Bez změn v posledních 14-ti dnech.

Termíny všech utkání  jsou uvedeny na http://stis.ping-pong.cz/.

 

STK všem družstvům děkuje za včasné vyplnění výsledků utkání vč. míčků v termínu.

Jan Volhejn
===========
STK KSST PK

Zprávy STK 1.kolo 2017-18

Informace z jednotlivých soutěží :

Všechna utkání v DM proběhla bez komplikací. Příští – 2. a 3.kolo – všechna utkání se hrají v termínu 7.10.2017.

Výsledky 1.kola DM        Aktuální tabulka DM

 

Všechna utkání v KSA proběhla bez komplikací. Pouze utkání v Heřmanově Městci se bude dohrávat 7.10.2017. Příští – 2. a 3.kolo – všechna utkání se hrají v termínu 8.10.2017.

Výsledky 1.kola KS A       Aktuální tabulka KS A

 

Všechna utkání v KSB proběhla bez komplikací. Příští – 2. a 3.kolo – všechna utkání se hrají v termínu 7.10.2017.

Výsledky 1.kola KS B         Aktuální tabulka KS B

 

Utkání všech soutěží jsou na programu za 14 dnů.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Bez pokut.

Změny v termínech utkání :

STK obdrželo žádost o změnu termínů utkání 2. a 3.kola v Hlinsku a Skutči. Po odsouhlasení všemi zúčastněnými družstvy budou tato utkání přeložena na termín sobota 18.11.2017.

Termíny všech utkání  jsou uvedeny na http://stis.ping-pong.cz/.

 

STK všem družstvům děkuje za včasné vyplnění výsledků utkání vč. míčků v termínu.

Jan Volhejn
===========
STK KSST PK

Zahájení krajských soutěží mužů 2017/18

Krajské soutěže mužů začínají již o tomto víkendu 23. a 24.9.2017.

Zasíláme několik připomenutí k zahájení a organizaci soutěží a také nahlášené změny u několika družstev :

  1. Lokomotiva Pardubice – nahlášena změna stolů – soutěžní zápasy mužstev Loko A (DM), Loko B (KSA) budou odehrány na stolech DONIC – Waldner Classic 25, modré barvy
  2. Vidlatá Seč – nahlášena změna míčků – soutěžní zápasy mužstev Vidlatá Seč A (KSB) budou odehrány míčky Nittaku
  3.  několik týmů požádalo o předehrání nebo přeložení utkání v termínu po 1.9., změny byly vždy oznámeny vedoucím dotčených družstev, aktuální uvedeny na STIS
  4. nadále v platnosti zůstává, že nejpozději v neděli v 18.00 hrací víkend musí být kompletní zápisy vč. míčků zadány v Registru, zápisy se nescanují a nezasílají
  5. pokud domácí mužstvo žádá o změnu termínu utkání, pak nejpozději 21 dnů před termínem, v opačném případě je nutný souhlas zúčastněných družstev
  6. pokud družstvo provede úpravu soupisky, pak současně zašle na stk@stpk.cz email s informací, o jakou změnu se jedná, aby bylo urychleno schválení, bez schválené soupisky nelze nastoupit k utkání !!! – aktuálně se toto týká několika družstev, které provádějí úpravy těsně před zahájením soutěží a vystavují se riziku kontumace utkání.

STK přeje všem hráčům hodně sportovního štěstí a hlavně ve zdraví odehrané zápasy.

 

Jan Volhejn

Za STK KSST PK

 

Informace ke krajským soutěží mužů 2017/18

1. Soupisky : první verze soupisek u družstev, která je mají korektně doplněny, jsou schváleny – ostatní oddíly prosíme o doplnění – termín je do 5.9.2017. V případě provedení následných úprav soupisek prosíme oddíly, aby vždy zaslali email na stk@stpk.cz s informací o provedené změně, aby bylo schválení soupisky urychleno.

2. Termínová listina krajských soutěží : na níže uvedených odkazech najdete finální termínové listiny pro všechny krajské soutěže. Aktuálně je v řešení pouze termín utkání 15. a 16. kola v KSA pro družstva Heřmanův Městec, Sokol Chrudim D, Lokomotiva Pardubice B a Jiskra Holice C. Dotčená družstva budou informována o termínu dodatečně.

Případné žádosti o změnu v průběhu sezóny směřujte na email stk@stpk.cz a zároveň také na vedoucí družstev, jichž se požadovaná změna přímo dotýká.

Rozlosování DM 2017/18

Rozlosování KS A 2017/18

Rozlosování KS B 2017/18

POZOR ! Krajské soutěže mužů začínají již o víkendu 23. a 24.9.2017.

 

Rozpis krajských soutěží mužů 2017/18

Zde najdete informace k soutěžím a rozpis soutěží pro sezónu 2017/18.

1. Přihlášky do krajských soutěží : družstva s právem přihlášení se přihlásila do krajských soutěží

2. Evidenční seznamy : všechna družstva mají k dnešnímu dni doplněn evidenční seznam

3. Soupisky : první verze soupisek pro krajské soutěže elektronicky v Registru – termín posunut do 5.9.2017.

4. Rozpis krajských soutěží : DM – 12 účastníků, KSA – 10 účastníků – nebyla naplněna kvóta 12-ti účastníků, KSB – 12 účastníků  –  Rozpis krajských soutěží 2017/18 najdete níže

5. Předběžná termínová listina krajských soutěží : na níže uvedených odkazech najdete předběžnou termínovou listinu pro všechny krajské soutěže. Družstva mají právo STK kontaktovat pro případné návrhy změn termínů – nejpozději do 27.8.2017. Případné žádosti o změnu směřujte na email stk@stpk.cz a zároveň také na vedoucí družstev, jichž se požadovaná změna přímo dotýká. Finální platné rozlosování po všech změnách bude zveřejněno stránkách STIS – termín  31.8.2017.

Rozpis krajských soutěží mužů 2017/18

Předběžné rozlosování DM 2017/18

Předběžné rozlosování KS A 2017/18

Předběžné rozlosování KS B 2017/18

POZOR ! Termín pro kontrolu rozlosování krajských soutěží mužů je do  je do 27.8.2017.

Evidenční seznamy, přihlášky do soutěží, soupisky, rozpis soutěží, termínová listina – sezóna 2017-18

Níže najdete základní informace k sezóně 2017/18 – nedochází k žádným zásadním změnám v přihláškách, evidenčních seznamech ani soupiskách.

1. Přihlášky do krajských soutěží : vyplnit přihlášku elektronicky v Registru a uvést soutěž  – Divize (DM), Krajský přebor 1.třídy (KSA a KSB) – vyplnit pro sezónu 2017/18 – termín do 30.6.2017.

Nezbytnou podmínkou pro přihlášení do soutěží je kontaktní telefon na vedoucího družstva a plánek herny – zdůrazňuji pro nováčky v krajských soutěžích. Bez těchto náležitostí nebude možné schválit přihlášku do soutěže. Po vyplnění přihlášky zašlete potvrzení o uhrazení vkladu do soutěže – na účet krajského svazu – viz. Směrnice pro platby. – naskenovat a zaslat na email stk@stpk.cz.

2. Evidenční seznamy : vyplnit evidenční seznam klubu elektronicky v Registru – vyplnit pro sezónu 2017/18 a provést úhradu příslušnému svazu – dle nejvýše přihlášeného družstva – termín do 30.6.2017.

3. Soupisky : první verze soupisek pro krajské soutěže elektronicky v Registru – termín do 31.8.2017.

4. Finální rozpis krajských soutěží : STK zveřejní finální rozpis krajských soutěží na www.stpk.cz po ukončení přihlášek a jednání VV o nasazení družstev do jednotlivých soutěží – dle předběžných informací není naplněna kvóta 12-ti účastníků v KSA – proto je pravděpodobný přesun družstev dle místní příslušnosti. – termín nejpozději do 31.7.2017.

5. Předběžná termínová listina krajských soutěží : STK zveřejní finální rozpis krajských soutěží na www.stpk.cz po jednání VV a zveřejnění termínové listiny ČR – předběžný termín začátek srpna – družstva mají právo STK kontaktovat pro případné návrhy změn termínů – nejpozději do 31.8.2017. Doporučujeme důslednou kontrolu tohoto rozlosování již v tomto termínu.

 

POZOR ! Termín pro vytvoření přihlášek do krajských soutěží mužů je do 30.6.2017.

Zároveň již pouze připomínáme, že dnes od 17.00 se v Motorestu v Stradouni koná krajská konference. Oddíly, které dosud nenahlásili delegáty prosím o jejich zaslání. Děkujeme.

Jan Volhejn

STK KSST PK

Krajská konference 2017 – podklady pro delegáty

Krajská konference se uskuteční dne 6.6 od 17 hodin v motorestu ve Stradouni na Orlickoústecku. Veškeré podklady pro konferenci jsou zveřejněny níže v přílohách.

Pozvánka na konferenci KSSTPK 2017

Jednací řád konference KSSTPK 2017

Zpráva o činnosti KM KSST PK 2016-2017

Pokuty – dotace mládež 2017

Zpráva z konference ČAST 2017

Hodnocení 2017 – STK KSST PK

Prosíme o nahlášení delegátů oddíly a svazy, které se budou konference účastnit. Děkujeme.

 

Krajská konference 2017 – informace

Rádi bychom vás informovali, že krajská konference se uskuteční dne 6.6. od 17 hodin v motorestu ve Stradouni na Orlickoústecku. Bližší informace dodáme  nejpozději 22.5. Veškeré podklady pro konferenci budou zveřejněny s dostatečným předstihem na webu stpk.cz.