Krajský svaz stolního tenisu PK

23. Start žen v soutěžích mužů

23.1 Ženy mohou startovat v soutěžích mužů, které řídí STK KSSTPK, a to i v případě, že jsou uvedeny v základu soupisek ligových soutěží ČAST.
23.2 Počet startujících žen v jednom soutěžním utkání není omezen – ženy budou startovat se stejnými podmínkami jako muži dle SŘ.
23.3. Musí být dodržena podmínka o maximálním možném zapsání hráčky na soupisku oddílů dle SŘ.

24. Losování

24.1 Je veřejné a bude provedeno na schůzi STK KSSTPK.

25. Rozhodčí v DM,KS

25.1 Řídí se ustanoveními SŘ a dále těmito body :
25.2.V divizi mužů musí být utkání řízeno vrchním rozhodčím s licencí B, který nebude zároveň hráčem v utkání. Pokud vrchní rozhodčí s licencí B nebude pořadatelským oddílem zajištěn, potom přebírá pozici vrchního rozhodčího přítomný rozhodčí s licencí C, ale nesmí být hráčem v utkání. Pokud nebude z vážných důvodů možno pořadatelským oddílem zajistit vrchního rozhodčího s licencí B či C, potom přebírají pozici vrchního rozhodčího oba vedoucí zúčastněných družstev, přičemž mohou být oba zároveň hráči v utkání. Jména vedoucích družstev musí být před začátkem utkání uvedena v kolonce vrchní rozhodčí a po skončení utkání oba vedoucí na řádku pro vrchního rozhodčího zápis podepíšou. Nedodržení delegace rozhodčího ze strany pořadatelského oddílu podléhá hodnocení a sankcionování ze strany KR a VV KSSTPK.
25.3. V krajské soutěži mužů sk. A i B musí být utkání řízeno vrchním rozhodčím s licencí minimálně C, který nebude zároveň hráčem v utkání. V případě, že pořadatelský oddíl nebude schopen zajistit vrchního rozhodčího s licencí C, potom může být vrchním rozhodčím přítomný divák, který se prokáže platnou licencí minimálně B. Pokud nebude z vážných důvodů možno pořadatelským oddílem zajistit vrchního rozhodčího s licencí C, a nebude-li přítomen divák s platnou licencí minimálně B, potom přebírají pozici vrchního rozhodčího oba vedoucí zúčastněných družstev, přičemž mohou být oba zároveň hráči v utkání. Jména vedoucích družstev musí být uvedena před začátkem utkání v kolonce vrchní rozhodčí a po skončení utkání oba vedoucí na řádku pro vrchního rozhodčího zápis podepíšou. Nedodržení delegace rozhodčího ze strany pořadatelského oddílu podléhá hodnocení a sankcionování ze strany KR a VV KSSTPK.
25.4 Případnou delegaci vrchních rozhodčích pro utkání družstev v divizi i obou skupinách krajské soutěže zajistí na žádost a náklady žadatele KR KSSTPK. Žádost je nutno zaslat 18 dnů před termínem na adresu předsedy KR : Otomar Maťátko, Topolská 763, Chrudim 537 05, e-mail ota.matatko@tiscali.cz.
Odměna pro rozhodčího a cestovné se řídí platnými Směrnicemi ČAST a KSSTPK.
25.5 Řídící orgán (KR nebo VV KSSTPK) si vyhrazuje právo delegovat na kterékoli utkání soutěží KSSTPK vrchního rozhodčího na vlastní náklady.
25.6 Rozhodčí ke stolům zajišťuje pořadatel dle SŘ.
25.7 Pro utkání nadstavbové části – play off i play out – bude KR KSSTPK vrchní rozhodčí delegovat!

27. Zprávy a informace

27.1 Zprávy, oběžníky a infa komisí KSSTPK budou vydávány průběžně a zveřejňovány na internetových stránkách stpk.cz a budou zasílány na e-mailové adresy vedoucích družstev oddílů uvedených na přihlášce.
27.2 Na stejné adresy a internetové stránky budou zasílány aktuální výsledky soutěží a důležité informace pro oddíly.
27.3 Všechny dostupné informace vydávané VV KSSTPK budou umísťovány na internetové stránce Pardubického svazu stolního tenisu stpk.cz

28. Upozornění a závěrečná ustanovení

28.1 Podle Soutěžního řádu je možno provést převod místa v soutěžní třídě v termínu do uzávěrky přihlášek a dle stanovených pravidel SŘ

29. Závěrečná ustanovení
VV a STK KSSTPK si vyhrazuje právo změn, doplňků a vydání příslušného výkladu tohoto Rozpisu.

Jan Volhejn, předseda STK KSSTPK v.r.
Karel Štarman, předseda VV KSSTPK v.r.
Josef Schejbal, ředitel soutěží mužů KSSTPK v.r.

Rozpis byl schválen po doplnění VV KSSTPK dne 12.9. 2012.

Los Krajský přebor B Muži 2012/13

Krajský přebor B
1 12. 10. 2012 18:00 TTC Sedlec A TJ Jiskra Litomyšl B
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Jiskra Králíky A Orel Orlice A
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Řetová A TTC Ústí nad Orlicí D
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Česká Třebová A TTC Ústí nad Orlicí C
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Vidlatá Seč A KST Vysoké Mýto A
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Svitavy A TJ Slovan Moravská Třebová B
2 27. 10. 2012 09:00 TTC Ústí nad Orlicí C TJ Svitavy A
2 27. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Česká Třebová A TJ Slovan Moravská Třebová B
2 27. 10. 2012 09:00 TJ Vidlatá Seč A TTC Ústí nad Orlicí D
2 27. 10. 2012 09:00 KST Vysoké Mýto A TJ Sokol Řetová A
2 28. 10. 2012 09:00 TTC Sedlec A TJ Jiskra Králíky A
2 28. 10. 2012 09:00 TJ Jiskra Litomyšl B Orel Orlice A
3 27. 10. 2012 13:30 TJ Sokol Česká Třebová A TJ Svitavy A
3 27. 10. 2012 13:30 TTC Ústí nad Orlicí C TJ Slovan Moravská Třebová B
3 27. 10. 2012 13:30 TJ Vidlatá Seč A TJ Sokol Řetová A
3 27. 10. 2012 13:30 KST Vysoké Mýto A TTC Ústí nad Orlicí D
3 28. 10. 2012 13:30 TTC Sedlec A Orel Orlice A
3 28. 10. 2012 13:30 TJ Jiskra Litomyšl B TJ Jiskra Králíky A
4 10. 11. 2012 09:00 TJ Jiskra Králíky A TJ Svitavy A
4 10. 11. 2012 09:00 Orel Orlice A TJ Slovan Moravská Třebová B
4 11. 11. 2012 09:00 TTC Sedlec A TTC Ústí nad Orlicí D
4 11. 11. 2012 09:00 TJ Jiskra Litomyšl B TJ Sokol Řetová A
4 11. 11. 2012 09:00 TTC Ústí nad Orlicí C TJ Vidlatá Seč A
4 11. 11. 2012 09:00 TJ Sokol Česká Třebová A KST Vysoké Mýto A
5 10. 11. 2012 13:30 TJ Jiskra Králíky A TJ Slovan Moravská Třebová B
5 10. 11. 2012 13:30 Orel Orlice A TJ Svitavy A
5 11. 11. 2012 13:30 TJ Jiskra Litomyšl B TTC Ústí nad Orlicí D
5 11. 11. 2012 13:30 TTC Sedlec A TJ Sokol Řetová A
5 11. 11. 2012 13:30 TTC Ústí nad Orlicí C KST Vysoké Mýto A
5 11. 11. 2012 13:30 TJ Sokol Česká Třebová A TJ Vidlatá Seč A
6 25. 11. 2012 09:00 TJ Svitavy A TJ Vidlatá Seč A
6 25. 11. 2012 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová B KST Vysoké Mýto A
6 25. 11. 2012 09:00 TTC Ústí nad Orlicí C TTC Sedlec A
6 25. 11. 2012 09:00 TJ Sokol Česká Třebová A TJ Jiskra Litomyšl B
6 24. 11. 2012 09:00 TJ Jiskra Králíky A TTC Ústí nad Orlicí D
6 24. 11. 2012 09:00 Orel Orlice A TJ Sokol Řetová A
7 25. 11. 2012 13:30 TJ Svitavy A KST Vysoké Mýto A
7 25. 11. 2012 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová B TJ Vidlatá Seč A
7 25. 11. 2012 13:30 TJ Sokol Česká Třebová A TTC Sedlec A
7 25. 11. 2012 13:30 TTC Ústí nad Orlicí C TJ Jiskra Litomyšl B
7 24. 11. 2012 13:30 TJ Jiskra Králíky A TJ Sokol Řetová A
7 24. 11. 2012 13:30 Orel Orlice A TTC Ústí nad Orlicí D
8 08. 12. 2012 09:00 TJ Svitavy A TTC Ústí nad Orlicí D
8 08. 12. 2012 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová B TJ Sokol Řetová A
8 09. 12. 2012 09:00 TTC Ústí nad Orlicí C TJ Jiskra Králíky A
8 09. 12. 2012 09:00 TJ Sokol Česká Třebová A Orel Orlice A
8 08. 12. 2012 09:00 TTC Sedlec A TJ Vidlatá Seč A
8 08. 12. 2012 09:00 TJ Jiskra Litomyšl B KST Vysoké Mýto A
9 08. 12. 2012 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová B TTC Ústí nad Orlicí D
9 08. 12. 2012 13:30 TJ Svitavy A TJ Sokol Řetová A
9 09. 12. 2012 13:30 TTC Ústí nad Orlicí C Orel Orlice A
9 09. 12. 2012 13:30 TJ Sokol Česká Třebová A TJ Jiskra Králíky A
9 08. 12. 2012 13:30 TJ Jiskra Litomyšl B TJ Vidlatá Seč A
9 08. 12. 2012 13:30 TTC Sedlec A KST Vysoké Mýto A
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Svitavy A TTC Sedlec A
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová B TJ Jiskra Litomyšl B
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Jiskra Králíky A TJ Vidlatá Seč A
10 05. 01. 2013 09:00 Orel Orlice A KST Vysoké Mýto A
10 05. 01. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí D TTC Ústí nad Orlicí C
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Sokol Řetová A TJ Sokol Česká Třebová A
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová B TTC Sedlec A
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Svitavy A TJ Jiskra Litomyšl B
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Jiskra Králíky A KST Vysoké Mýto A
11 05. 01. 2013 13:30 Orel Orlice A TJ Vidlatá Seč A
11 05. 01. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí D TJ Sokol Česká Třebová A
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Sokol Řetová A TTC Ústí nad Orlicí C
12 19. 01. 2013 09:00 TJ Jiskra Litomyšl B TTC Sedlec A
12 19. 01. 2013 09:00 Orel Orlice A TJ Jiskra Králíky A
12 19. 01. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí D TJ Sokol Řetová A
12 19. 01. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí C TJ Sokol Česká Třebová A
12 19. 01. 2013 09:00 KST Vysoké Mýto A TJ Vidlatá Seč A
12 19. 01. 2013 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová B TJ Svitavy A
13 16. 02. 2013 09:00 TJ Svitavy A TTC Ústí nad Orlicí C
13 16. 02. 2013 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová B TJ Sokol Česká Třebová A
13 17. 02. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí D TJ Vidlatá Seč A
13 17. 02. 2013 09:00 TJ Sokol Řetová A KST Vysoké Mýto A
13 16. 02. 2013 09:00 TJ Jiskra Králíky A TTC Sedlec A
13 16. 02. 2013 09:00 Orel Orlice A TJ Jiskra Litomyšl B
14 16. 02. 2013 13:30 TJ Svitavy A TJ Sokol Česká Třebová A
14 16. 02. 2013 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová B TTC Ústí nad Orlicí C
14 17. 02. 2013 13:30 TJ Sokol Řetová A TJ Vidlatá Seč A
14 17. 02. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí D KST Vysoké Mýto A
14 16. 02. 2013 13:30 Orel Orlice A TTC Sedlec A
14 16. 02. 2013 13:30 TJ Jiskra Králíky A TJ Jiskra Litomyšl B
15 03. 03. 2013 09:00 TJ Svitavy A TJ Jiskra Králíky A
15 03. 03. 2013 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová B Orel Orlice A
15 02. 03. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí D TTC Sedlec A
15 02. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Řetová A TJ Jiskra Litomyšl B
15 02. 03. 2013 09:00 TJ Vidlatá Seč A TTC Ústí nad Orlicí C
15 02. 03. 2013 09:00 KST Vysoké Mýto A TJ Sokol Česká Třebová A
16 03. 03. 2013 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová B TJ Jiskra Králíky A
16 03. 03. 2013 13:30 TJ Svitavy A Orel Orlice A
16 02. 03. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí D TJ Jiskra Litomyšl B
16 02. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Řetová A TTC Sedlec A
16 02. 03. 2013 13:30 KST Vysoké Mýto A TTC Ústí nad Orlicí C
16 02. 03. 2013 13:30 TJ Vidlatá Seč A TJ Sokol Česká Třebová A
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Vidlatá Seč A TJ Svitavy A
17 16. 03. 2013 09:00 KST Vysoké Mýto A TJ Slovan Moravská Třebová B
17 16. 03. 2013 09:00 TTC Sedlec A TTC Ústí nad Orlicí C
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Jiskra Litomyšl B TJ Sokol Česká Třebová A
17 17. 03. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí D TJ Jiskra Králíky A
17 17. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Řetová A Orel Orlice A
18 16. 03. 2013 13:30 KST Vysoké Mýto A TJ Svitavy A
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Vidlatá Seč A TJ Slovan Moravská Třebová B
18 16. 03. 2013 13:30 TTC Sedlec A TJ Sokol Česká Třebová A
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Jiskra Litomyšl B TTC Ústí nad Orlicí C
18 17. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Řetová A TJ Jiskra Králíky A
18 17. 03. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí D Orel Orlice A
19 02. 12. 2012 09:00 TTC Ústí nad Orlicí D TJ Svitavy A
19 02. 12. 2012 09:00 TJ Sokol Řetová A TJ Slovan Moravská Třebová B
19 15. 12. 2012 09:00 TJ Jiskra Králíky A TTC Ústí nad Orlicí C
19 15. 12. 2012 09:00 Orel Orlice A TJ Sokol Česká Třebová A
19 15. 12. 2012 09:00 TJ Vidlatá Seč A TTC Sedlec A
19 15. 12. 2012 09:00 KST Vysoké Mýto A TJ Jiskra Litomyšl B
20 02. 12. 2012 13:30 TTC Ústí nad Orlicí D TJ Slovan Moravská Třebová B
20 02. 12. 2012 13:30 TJ Sokol Řetová A TJ Svitavy A
20 15. 12. 2012 13:30 Orel Orlice A TTC Ústí nad Orlicí C
20 15. 12. 2012 13:30 TJ Jiskra Králíky A TJ Sokol Česká Třebová A
20 15. 12. 2012 13:30 TJ Vidlatá Seč A TJ Jiskra Litomyšl B
20 15. 12. 2012 13:30 KST Vysoké Mýto A TTC Sedlec A
21 07. 04. 2013 09:00 TTC Sedlec A TJ Svitavy A
21 07. 04. 2013 09:00 TJ Jiskra Litomyšl B TJ Slovan Moravská Třebová B
21 06. 04. 2013 09:00 TJ Vidlatá Seč A TJ Jiskra Králíky A
21 06. 04. 2013 09:00 KST Vysoké Mýto A Orel Orlice A
21 15. 12. 2012 09:00 TTC Ústí nad Orlicí C TTC Ústí nad Orlicí D
21 15. 12. 2012 09:00 TJ Sokol Česká Třebová A TJ Sokol Řetová A
22 07. 04. 2013 13:30 TTC Sedlec A TJ Slovan Moravská Třebová B
22 07. 04. 2013 13:30 TJ Jiskra Litomyšl B TJ Svitavy A
22 06. 04. 2013 13:30 KST Vysoké Mýto A TJ Jiskra Králíky A
22 06. 04. 2013 13:30 TJ Vidlatá Seč A Orel Orlice A
22 15. 12. 2012 13:30 TJ Sokol Česká Třebová A TTC Ústí nad Orlicí D
22 15. 12. 2012 13:30 TTC Ústí nad Orlicí C TJ Sokol Řetová A

Los Krajský přebor A Muži 2012/13

Krajský přebor A
1 14. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Chrudim C TJ Sokol Chrast A
1 14. 10. 2012 09:00 KST Linea Chrudim D TTC Medovinka Hlinsko C
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Trojovice A TJ Jiskra Heřmanův Městec A
1 13. 10. 2012 09:00 TTC Medovinka Hlinsko B TTC Skuteč A
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice B TJ Lokomotiva Pardubice C
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Dolní Ředice A TJ Tesla Pardubice C
2 28. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Dolní Ředice A TTC Medovinka Hlinsko B
2 28. 10. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice C TTC Skuteč A
2 27. 10. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice B TJ Trojovice A
2 27. 10. 2012 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice C TJ Jiskra Heřmanův Městec A
2 27. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Chrudim C KST Linea Chrudim D
2 27. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Chrast A TTC Medovinka Hlinsko C
3 28. 10. 2012 13:30 TJ Sokol Dolní Ředice A TTC Skuteč A
3 28. 10. 2012 13:30 TJ Tesla Pardubice C TTC Medovinka Hlinsko B
3 27. 10. 2012 13:30 TJ Tesla Pardubice B TJ Jiskra Heřmanův Městec A
3 27. 10. 2012 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice C TJ Trojovice A
3 27. 10. 2012 13:30 TJ Sokol Chrudim C TTC Medovinka Hlinsko C
3 27. 10. 2012 13:30 TJ Sokol Chrast A KST Linea Chrudim D
4 11. 11. 2012 09:00 KST Linea Chrudim D TJ Sokol Dolní Ředice A
4 11. 11. 2012 09:00 TTC Medovinka Hlinsko C TJ Tesla Pardubice C
4 10. 11. 2012 09:00 TJ Trojovice A TJ Sokol Chrudim C
4 10. 11. 2012 09:00 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TJ Sokol Chrast A
4 10. 11. 2012 09:00 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Tesla Pardubice B
4 10. 11. 2012 09:00 TTC Skuteč A TJ Lokomotiva Pardubice C
5 11. 11. 2012 13:30 KST Linea Chrudim D TJ Tesla Pardubice C
5 11. 11. 2012 13:30 TTC Medovinka Hlinsko C TJ Sokol Dolní Ředice A
5 10. 11. 2012 13:30 TJ Trojovice A TJ Sokol Chrast A
5 10. 11. 2012 13:30 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TJ Sokol Chrudim C
5 10. 11. 2012 13:30 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Lokomotiva Pardubice C
5 10. 11. 2012 13:30 TTC Skuteč A TJ Tesla Pardubice B
6 25. 11. 2012 09:00 TJ Sokol Dolní Ředice A TJ Tesla Pardubice B
6 25. 11. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice C TJ Lokomotiva Pardubice C
6 24. 11. 2012 09:00 TJ Sokol Chrudim C TTC Medovinka Hlinsko B
6 24. 11. 2012 09:00 TJ Sokol Chrast A TTC Skuteč A
6 25. 11. 2012 09:00 KST Linea Chrudim D TJ Trojovice A
6 25. 11. 2012 09:00 TTC Medovinka Hlinsko C TJ Jiskra Heřmanův Městec A
7 25. 11. 2012 13:30 TJ Sokol Dolní Ředice A TJ Lokomotiva Pardubice C
7 25. 11. 2012 13:30 TJ Tesla Pardubice C TJ Tesla Pardubice B
7 24. 11. 2012 13:30 TJ Sokol Chrudim C TTC Skuteč A
7 24. 11. 2012 13:30 TJ Sokol Chrast A TTC Medovinka Hlinsko B
7 25. 11. 2012 13:30 KST Linea Chrudim D TJ Jiskra Heřmanův Městec A
7 25. 11. 2012 13:30 TTC Medovinka Hlinsko C TJ Trojovice A
8 08. 12. 2012 09:00 TJ Trojovice A TJ Sokol Dolní Ředice A
8 08. 12. 2012 09:00 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TJ Tesla Pardubice C
8 08. 12. 2012 09:00 TTC Medovinka Hlinsko B KST Linea Chrudim D
8 08. 12. 2012 09:00 TTC Skuteč A TTC Medovinka Hlinsko C
8 09. 12. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice B TJ Sokol Chrudim C
8 09. 12. 2012 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice C TJ Sokol Chrast A
9 08. 12. 2012 13:30 TJ Trojovice A TJ Tesla Pardubice C
9 08. 12. 2012 13:30 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TJ Sokol Dolní Ředice A
9 08. 12. 2012 13:30 TTC Medovinka Hlinsko B TTC Medovinka Hlinsko C
9 08. 12. 2012 13:30 TTC Skuteč A KST Linea Chrudim D
9 09. 12. 2012 13:30 TJ Tesla Pardubice B TJ Sokol Chrast A
9 09. 12. 2012 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice C TJ Sokol Chrudim C
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Sokol Chrudim C TJ Sokol Dolní Ředice A
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Sokol Chrast A TJ Tesla Pardubice C
10 06. 01. 2013 09:00 TJ Tesla Pardubice B KST Linea Chrudim D
10 06. 01. 2013 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice C TTC Medovinka Hlinsko C
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Trojovice A TTC Medovinka Hlinsko B
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TTC Skuteč A
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Sokol Chrudim C TJ Tesla Pardubice C
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Sokol Chrast A TJ Sokol Dolní Ředice A
11 06. 01. 2013 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice C KST Linea Chrudim D
11 06. 01. 2013 13:30 TJ Tesla Pardubice B TTC Medovinka Hlinsko C
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Trojovice A TTC Skuteč A
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TTC Medovinka Hlinsko B
12 19. 01. 2013 09:00 TJ Sokol Chrast A TJ Sokol Chrudim C
12 19. 01. 2013 09:00 TTC Medovinka Hlinsko C KST Linea Chrudim D
12 19. 01. 2013 09:00 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TJ Trojovice A
12 19. 01. 2013 09:00 TTC Skuteč A TTC Medovinka Hlinsko B
12 19. 01. 2013 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice C TJ Tesla Pardubice B
12 19. 01. 2013 13:30 TJ Tesla Pardubice C TJ Sokol Dolní Ředice A
13 16. 02. 2013 09:00 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Sokol Dolní Ředice A
13 16. 02. 2013 09:00 TTC Skuteč A TJ Tesla Pardubice C
13 16. 02. 2013 09:00 TJ Trojovice A TJ Tesla Pardubice B
13 16. 02. 2013 09:00 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TJ Lokomotiva Pardubice C
13 17. 02. 2013 09:00 KST Linea Chrudim D TJ Sokol Chrudim C
13 17. 02. 2013 09:00 TTC Medovinka Hlinsko C TJ Sokol Chrast A
14 16. 02. 2013 13:30 TTC Skuteč A TJ Sokol Dolní Ředice A
14 16. 02. 2013 13:30 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Tesla Pardubice C
14 16. 02. 2013 13:30 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TJ Tesla Pardubice B
14 16. 02. 2013 13:30 TJ Trojovice A TJ Lokomotiva Pardubice C
14 17. 02. 2013 13:30 TTC Medovinka Hlinsko C TJ Sokol Chrudim C
14 17. 02. 2013 13:30 KST Linea Chrudim D TJ Sokol Chrast A
15 03. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Dolní Ředice A KST Linea Chrudim D
15 03. 03. 2013 09:00 TJ Tesla Pardubice C TTC Medovinka Hlinsko C
15 02. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Chrudim C TJ Trojovice A
15 02. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Chrast A TJ Jiskra Heřmanův Městec A
15 02. 03. 2013 09:00 TJ Tesla Pardubice B TTC Medovinka Hlinsko B
15 02. 03. 2013 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice C TTC Skuteč A
16 03. 03. 2013 13:30 TJ Tesla Pardubice C KST Linea Chrudim D
16 03. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Dolní Ředice A TTC Medovinka Hlinsko C
16 02. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Chrast A TJ Trojovice A
16 02. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Chrudim C TJ Jiskra Heřmanův Městec A
16 02. 03. 2013 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice C TTC Medovinka Hlinsko B
16 02. 03. 2013 13:30 TJ Tesla Pardubice B TTC Skuteč A
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Tesla Pardubice B TJ Sokol Dolní Ředice A
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice C TJ Tesla Pardubice C
17 16. 03. 2013 09:00 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Sokol Chrudim C
17 16. 03. 2013 09:00 TTC Skuteč A TJ Sokol Chrast A
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Trojovice A KST Linea Chrudim D
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TTC Medovinka Hlinsko C
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice C TJ Sokol Dolní Ředice A
18 01. 12. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice B TJ Tesla Pardubice C
18 16. 03. 2013 13:30 TTC Skuteč A TJ Sokol Chrudim C
18 16. 03. 2013 13:30 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Sokol Chrast A
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Jiskra Heřmanův Městec A KST Linea Chrudim D
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Trojovice A TTC Medovinka Hlinsko C
19 01. 12. 2012 09:00 TJ Sokol Dolní Ředice A TJ Trojovice A
19 01. 12. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice C TJ Jiskra Heřmanův Městec A
19 01. 12. 2012 08:00 KST Linea Chrudim D TTC Medovinka Hlinsko B
19 01. 12. 2012 08:00 TTC Medovinka Hlinsko C TTC Skuteč A
19 01. 12. 2012 08:00 TJ Sokol Chrudim C TJ Tesla Pardubice B
19 01. 12. 2012 08:00 TJ Sokol Chrast A TJ Lokomotiva Pardubice C
20 01. 12. 2012 13:30 TJ Tesla Pardubice C TJ Trojovice A
20 01. 12. 2012 13:30 TJ Sokol Dolní Ředice A TJ Jiskra Heřmanův Městec A
20 01. 12. 2012 09:00 TTC Medovinka Hlinsko C TTC Medovinka Hlinsko B
20 01. 12. 2012 12:00 KST Linea Chrudim D TTC Skuteč A
20 01. 12. 2012 12:00 TJ Sokol Chrast A TJ Tesla Pardubice B
20 01. 12. 2012 12:00 TJ Sokol Chrudim C TJ Lokomotiva Pardubice C
21 07. 04. 2013 09:00 TJ Sokol Dolní Ředice A TJ Sokol Chrudim C
21 07. 04. 2013 09:00 TJ Tesla Pardubice C TJ Sokol Chrast A
21 07. 04. 2013 09:00 KST Linea Chrudim D TJ Tesla Pardubice B
21 07. 04. 2013 09:00 TTC Medovinka Hlinsko C TJ Lokomotiva Pardubice C
21 06. 04. 2013 09:00 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Trojovice A
21 06. 04. 2013 09:00 TTC Skuteč A TJ Jiskra Heřmanův Městec A
22 07. 04. 2013 13:30 TJ Tesla Pardubice C TJ Sokol Chrudim C
22 07. 04. 2013 13:30 TJ Sokol Dolní Ředice A TJ Sokol Chrast A
22 07. 04. 2013 13:30 KST Linea Chrudim D TJ Lokomotiva Pardubice C
22 07. 04. 2013 13:30 TTC Medovinka Hlinsko C TJ Tesla Pardubice B
22 06. 04. 2013 13:30 TTC Skuteč A TJ Trojovice A
22 06. 04. 2013 13:30 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Jiskra Heřmanův Městec A

Los Divize Muži 2012/13

Divize
1 13. 10. 2012 09:00 KST Linea Chrudim A TJ Sokol Borová A
1 13. 10. 2012 13:30 KST Linea Chrudim B TJ Jiskra Holice B
1 13. 10. 2012 09:00 TTC Ústí nad Orlicí B US Steinerová Choceň C
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice B TJ Tesla Pardubice A
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Chrudim B KST Linea Chrudim C
1 13. 10. 2012 09:00 TJ Jiskra Litomyšl A TJ Slovan Moravská Třebová A
2 27. 10. 2012 09:00 TJ Jiskra Litomyšl A TJ Lokomotiva Pardubice B
2 27. 10. 2012 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová A TJ Tesla Pardubice A
2 28. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Chrudim B TTC Ústí nad Orlicí B
2 28. 10. 2012 09:00 KST Linea Chrudim C US Steinerová Choceň C
2 27. 10. 2012 09:00 KST Linea Chrudim A KST Linea Chrudim B
2 27. 10. 2012 09:00 TJ Sokol Borová A TJ Jiskra Holice B
3 27. 10. 2012 13:30 TJ Jiskra Litomyšl A TJ Tesla Pardubice A
3 27. 10. 2012 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová A TJ Lokomotiva Pardubice B
3 28. 10. 2012 13:30 TJ Sokol Chrudim B US Steinerová Choceň C
3 28. 10. 2012 13:30 KST Linea Chrudim C TTC Ústí nad Orlicí B
3 27. 10. 2012 13:30 KST Linea Chrudim A TJ Jiskra Holice B
3 27. 10. 2012 13:30 TJ Sokol Borová A KST Linea Chrudim B
4 10. 11. 2012 09:00 KST Linea Chrudim B TJ Jiskra Litomyšl A
4 10. 11. 2012 09:00 TJ Jiskra Holice B TJ Slovan Moravská Třebová A
4 10. 11. 2012 09:00 TTC Ústí nad Orlicí B KST Linea Chrudim A
4 10. 11. 2012 09:00 US Steinerová Choceň C TJ Sokol Borová A
4 10. 11. 2012 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice B TJ Sokol Chrudim B
4 10. 11. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice A KST Linea Chrudim C
5 10. 11. 2012 13:30 KST Linea Chrudim B TJ Slovan Moravská Třebová A
5 10. 11. 2012 13:30 TJ Jiskra Holice B TJ Jiskra Litomyšl A
5 10. 11. 2012 13:30 TTC Ústí nad Orlicí B TJ Sokol Borová A
5 10. 11. 2012 13:30 US Steinerová Choceň C KST Linea Chrudim A
5 10. 11. 2012 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice B KST Linea Chrudim C
5 10. 11. 2012 13:30 TJ Tesla Pardubice A TJ Sokol Chrudim B
6 24. 11. 2012 09:00 TJ Jiskra Litomyšl A TJ Sokol Chrudim B
6 24. 11. 2012 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová A KST Linea Chrudim C
6 24. 11. 2012 09:00 KST Linea Chrudim A TJ Lokomotiva Pardubice B
6 24. 11. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice A TJ Sokol Borová A
6 16. 12. 2012 09:00 KST Linea Chrudim B TTC Ústí nad Orlicí B
6 16. 12. 2012 09:00 TJ Jiskra Holice B US Steinerová Choceň C
7 24. 11. 2012 13:30 TJ Jiskra Litomyšl A KST Linea Chrudim C
7 24. 11. 2012 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová A TJ Sokol Chrudim B
7 24. 11. 2012 13:30 KST Linea Chrudim A TJ Tesla Pardubice A
7 24. 11. 2012 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice B TJ Sokol Borová A
7 16. 12. 2012 13:30 KST Linea Chrudim B US Steinerová Choceň C
7 16. 12. 2012 13:30 TJ Jiskra Holice B TTC Ústí nad Orlicí B
8 08. 12. 2012 09:00 TTC Ústí nad Orlicí B TJ Jiskra Litomyšl A
8 08. 12. 2012 09:00 US Steinerová Choceň C TJ Slovan Moravská Třebová A
8 08. 12. 2012 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice B KST Linea Chrudim B
8 08. 12. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice A TJ Jiskra Holice B
8 08. 12. 2012 09:00 TJ Sokol Chrudim B KST Linea Chrudim A
8 08. 12. 2012 09:00 KST Linea Chrudim C TJ Sokol Borová A
9 08. 12. 2012 13:30 TTC Ústí nad Orlicí B TJ Slovan Moravská Třebová A
9 08. 12. 2012 13:30 US Steinerová Choceň C TJ Jiskra Litomyšl A
9 08. 12. 2012 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice B TJ Jiskra Holice B
9 08. 12. 2012 13:30 TJ Tesla Pardubice A KST Linea Chrudim B
9 08. 12. 2012 13:30 TJ Sokol Chrudim B TJ Sokol Borová A
9 08. 12. 2012 13:30 KST Linea Chrudim C KST Linea Chrudim A
10 05. 01. 2013 09:00 KST Linea Chrudim A TJ Jiskra Litomyšl A
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Sokol Borová A TJ Slovan Moravská Třebová A
10 06. 01. 2013 09:00 TJ Sokol Chrudim B KST Linea Chrudim B
10 06. 01. 2013 09:00 KST Linea Chrudim C TJ Jiskra Holice B
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice B TTC Ústí nad Orlicí B
10 05. 01. 2013 09:00 TJ Tesla Pardubice A US Steinerová Choceň C
11 05. 01. 2013 13:30 KST Linea Chrudim A TJ Slovan Moravská Třebová A
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Sokol Borová A TJ Jiskra Litomyšl A
11 06. 01. 2013 13:30 KST Linea Chrudim C KST Linea Chrudim B
11 06. 01. 2013 13:30 TJ Sokol Chrudim B TJ Jiskra Holice B
11 05. 01. 2013 13:30 TJ Tesla Pardubice A TTC Ústí nad Orlicí B
11 05. 01. 2013 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice B US Steinerová Choceň C
12 19. 01. 2013 09:00 TJ Sokol Borová A KST Linea Chrudim A
12 19. 01. 2013 09:00 TJ Jiskra Holice B KST Linea Chrudim B
12 19. 01. 2013 09:00 US Steinerová Choceň C TTC Ústí nad Orlicí B
12 19. 01. 2013 09:00 TJ Tesla Pardubice A TJ Lokomotiva Pardubice B
12 19. 01. 2013 09:00 KST Linea Chrudim C TJ Sokol Chrudim B
12 19. 01. 2013 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová A TJ Jiskra Litomyšl A
13 16. 02. 2013 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice B TJ Jiskra Litomyšl A
13 16. 02. 2013 09:00 TJ Tesla Pardubice A TJ Slovan Moravská Třebová A
13 16. 02. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí B TJ Sokol Chrudim B
13 16. 02. 2013 09:00 US Steinerová Choceň C KST Linea Chrudim C
13 07. 12. 2012 18:00 KST Linea Chrudim B KST Linea Chrudim A
13 16. 02. 2013 09:00 TJ Jiskra Holice B TJ Sokol Borová A
14 16. 02. 2013 13:30 TJ Tesla Pardubice A TJ Jiskra Litomyšl A
14 16. 02. 2013 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice B TJ Slovan Moravská Třebová A
14 16. 02. 2013 13:30 US Steinerová Choceň C TJ Sokol Chrudim B
14 16. 02. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí B KST Linea Chrudim C
14 16. 02. 2013 13:30 TJ Jiskra Holice B KST Linea Chrudim A
14 16. 02. 2013 13:30 KST Linea Chrudim B TJ Sokol Borová A
15 02. 03. 2013 09:00 TJ Jiskra Litomyšl A KST Linea Chrudim B
15 02. 03. 2013 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová A TJ Jiskra Holice B
15 02. 03. 2013 09:00 KST Linea Chrudim A TTC Ústí nad Orlicí B
15 02. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Borová A US Steinerová Choceň C
15 03. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Chrudim B TJ Lokomotiva Pardubice B
15 03. 03. 2013 09:00 KST Linea Chrudim C TJ Tesla Pardubice A
16 02. 03. 2013 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová A KST Linea Chrudim B
16 02. 03. 2013 13:30 TJ Jiskra Litomyšl A TJ Jiskra Holice B
16 02. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Borová A TTC Ústí nad Orlicí B
16 02. 03. 2013 13:30 KST Linea Chrudim A US Steinerová Choceň C
16 03. 03. 2013 13:30 KST Linea Chrudim C TJ Lokomotiva Pardubice B
16 03. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Chrudim B TJ Tesla Pardubice A
17 17. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Chrudim B TJ Jiskra Litomyšl A
17 17. 03. 2013 09:00 KST Linea Chrudim C TJ Slovan Moravská Třebová A
17 16. 03. 2013 09:00 KST Linea Chrudim A TJ Lokomotiva Pardubice B
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Borová A TJ Tesla Pardubice A
17 16. 03. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí B KST Linea Chrudim B
17 16. 03. 2013 09:00 US Steinerová Choceň C TJ Jiskra Holice B
18 17. 03. 2013 13:30 KST Linea Chrudim C TJ Jiskra Litomyšl A
18 17. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Chrudim B TJ Slovan Moravská Třebová A
18 16. 03. 2013 13:30 KST Linea Chrudim A TJ Tesla Pardubice A
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Borová A TJ Lokomotiva Pardubice B
18 16. 03. 2013 13:30 US Steinerová Choceň C KST Linea Chrudim B
18 16. 03. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí B TJ Jiskra Holice B
19 15. 12. 2012 09:00 TJ Jiskra Litomyšl A TTC Ústí nad Orlicí B
19 15. 12. 2012 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová A US Steinerová Choceň C
19 18. 11. 2012 09:00 KST Linea Chrudim B TJ Lokomotiva Pardubice B
19 18. 11. 2012 09:00 TJ Jiskra Holice B TJ Tesla Pardubice A
19 15. 12. 2012 09:00 KST Linea Chrudim A TJ Sokol Chrudim B
19 15. 12. 2012 09:00 TJ Sokol Borová A KST Linea Chrudim C
20 15. 12. 2012 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová A TTC Ústí nad Orlicí B
20 15. 12. 2012 13:30 TJ Jiskra Litomyšl A US Steinerová Choceň C
20 18. 11. 2002 13:30 TJ Jiskra Holice B TJ Lokomotiva Pardubice B
20 18. 11. 2012 13:30 KST Linea Chrudim B TJ Tesla Pardubice A
20 15. 12. 2012 13:30 TJ Sokol Borová A TJ Sokol Chrudim B
20 15. 12. 2012 13:30 KST Linea Chrudim A KST Linea Chrudim C
21 06. 04. 2013 09:00 TJ Jiskra Litomyšl A KST Linea Chrudim A
21 06. 04. 2013 09:00 TJ Slovan Moravská Třebová A TJ Sokol Borová A
21 06. 04. 2013 09:00 KST Linea Chrudim B TJ Sokol Chrudim B
21 06. 04. 2013 09:00 TJ Jiskra Holice B KST Linea Chrudim C
21 06. 04. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí B TJ Lokomotiva Pardubice B
21 06. 04. 2013 09:00 US Steinerová Choceň C TJ Tesla Pardubice A
22 06. 04. 2013 13:30 TJ Slovan Moravská Třebová A KST Linea Chrudim A
22 06. 04. 2013 13:30 TJ Jiskra Litomyšl A TJ Sokol Borová A
22 30. 11. 2012 18:00 KST Linea Chrudim B KST Linea Chrudim C
22 06. 04. 2013 13:30 TJ Jiskra Holice B TJ Sokol Chrudim B
22 06. 04. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí B TJ Tesla Pardubice A
22 06. 04. 2013 13:30 US Steinerová Choceň C TJ Lokomotiva Pardubice B