Kontakt

Předseda výkonného výboru : Karel Štarman

Místopředseda výkonného výboru : Tomáš příhoda

Předseda sportovně technické komise : Jan Volhejn

Předseda komise rozhodčích : Roman Baťa

Předseda komise mládeže :  Michal Foltýn

Člen výkonného výboru : Ondřej Jányš

Ředitel soutěží mužů KSST PK : Josef Schejbal