Sezóna 2013/14

Zprávy STK 21. a 22.kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

Z DM postupuje do do 3.ligy Ústí A. Boj o sestup se rozhodl v posledním kole mezi Holicemi a Hlinskem. První sestupující je Skuteč. Bohužel informace o druhém sestupujím nejsou dosud známy. Je neuveřitelné, že si družstvo Hlinska dovolí nedodat v termínu výsledky utkání v posledním kole.

Výsledky 21. kola DM     Výsledky 22. kola DM     Aktuální tabulka DM

Z KS A má právo postoupit Sokol Chrudim. Za soutěže sestupují Chrast, Holice C a Rosice.

Výsledky 21. kola KS A    Výsledky 22. kola KS A    Aktuální tabulka KS A

Z KS B má právo postupu do DM Borová B. Sestupujím ze soutěže je Choceň D. Opět došlo k porušení rozpisu soutěží a družstvo Svitav nedodalo výsledky útkání.

Výsledky 21. kola KS B    Výsledky 22. kola KS B    Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací.

 

Pokuty udělěné STK :

Hlinsko A – nedodání výsledků utkání v termínu – 2 x 100Kč

Svitavy A – nedodání výsledků utkání v termínu – 2 x 100Kč

 

Jan Volhejn
==========
KSST PK

Zprávy STK 19. a 20.kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

V DM je rozhodnuto o právu postupu do 3.ligy Ústí A suverenním způsobem zvítezilo. Boj o sestup rozhodne v posledních 2 zápasech. V neúplné tabulce, rozdíl mezi Lineou A na 7.místě a Holicemi na předposledním pouhé 3 body. První sestupující je Skuteč, o druhém sestupujím se rozhodne za 14 dnů.

Výsledky 19. kola DM     Výsledky 20. kola DM     Aktuální tabulka DM

V KS A je také rozhodnuto – Sokol Chrudim má právo postupu do DM. Za soutěže sestupují Chrast a Holice C, v závislosti na vývoji v DM je pravděpodobný i sestup jednoho z dvojice Linea C a Rosice.

Výsledky 19. kola KS A    Výsledky 20. kola KS A    Aktuální tabulka KS A

V KS B bude stačit Borové B jedno vítězství v posledním dvoukole k urdžení prvního místa v soutěži a právu postupu do DM. Tabulku uzavírá přes 1 vítězství Choceň D a se záchranou to bude mít velmi obtížné. Počet sestupujících bude záviset na výsledcích družstva Mosravská Třebová v DM v posledním dvoukole.

Výsledky 19. kola KS B    Výsledky 20. kola KS B    Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací. Poslední kola – 21. a 22.kolo se hraje v termínu 12. – 13.4.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

TTC Ústí nad Orlicí B – nedodání výsledků utkání v termínu – 100Kč

TTC Skuteč – nedodání výsledků utkání v termínu – 100Kč

 

Jan Volhejn
==========
KSST PK

Zprávy STK 17. a 18.kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

V DM má Ústí A náskok stále 11 bodů a dalších 4 zápasech mu stačí 1 remíza k postupu. Boj o záchranu se rozhodne v posledních 4 zápasech. Zatím se zdá, že se rozhodne mezi Teslou Pardubice, Hlinskem a Holicemi, kdo se přidá k již téměř jistému sestupujícímu – Skutči.

Výsledky 17. kola DM     Výsledky 18. kola DM     Aktuální tabulka DM

V KS A si Sokol Chrudim drží náskok 5 bodů a k postupu mu stačí v příštím kole doma 2x zvítězit. Soutěž uzavírají stále Linea Chrudim C, Rosice a Chrast a Holice C, mezi kterými se rozhodne o sestupujích do okresního přeboru.

Výsledky 17. kola KS A    Výsledky 18. kola KS A    Aktuální tabulka KS A

V KS B je ve vedení Borová B před Orel Orlice, v tomto kole skončil souboj o první místo remízou, díky které si Borová B stále udržuje vedení. Tabulku uzavírá Choceň D. Dle vývoje v DM zřejmě dojde k situaci, že z této soutěže bude sestupovat pouze poslední družstvo.

Výsledky 17. kola KS B    Výsledky 18. kola KS B    Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací. Další kola – 19. a 20.kolo se hraje v termínu 29. – 30.3.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Bez pokut.

 

Jan Volhejn
==========
KSST PK

Zprávy STK 15. a 16.kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

V DM má Ústí A náskok již 11 bodů a o postupujícím je prakticky rozhodnuto, boj o záchranu však bude napínavý a rozhodnou poslední 3 dvoukola. Skuteč již má ztrátu, ale družstva od 7. do 11.místa jsou v rozmezí 4 bodů.

Výsledky 15. kola DM     Výsledky 16. kola DM     Aktuální tabulka DM

V KS A proběhl souboj druhého s prvním Lokomotiva Pardubice B vs. Sokol Chrudim B, zvítězili domácí, přesto Sokol Chrudim má 5 bodů náskok a zřejmě si již  ohlídá postup. Soutěž uzavírají Linea Chrudim C, Rosice a Chrast a Holice C, mezi kterými se rozhodne o sestupujích do okresního přeboru.

Výsledky 15. kola KS A    Výsledky 16. kola KS A    Aktuální tabulka KS A

V KS B je ve vedení Borová B před Orel Orlice a v příštím kole je čeká souboj o první místo, tabulku uzavírají Choceň D a Svitavy.

Výsledky 15. kola KS B    Výsledky 16. kola KS B    Aktuální tabulka KS B

Většina utkání proběhla bez komplikací. Další kola – 17. a 18.kolo se hraje v termínu 15. – 16.3.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Holice C – 100Kč – neuposlechnutí rozhodnutí STK a sehraní utkání mimo stanovený termín

Lokomotiva PCE B – 100Kč – neuposlechnutí rozhodnutí STK a sehraní utkání mimo stanovený termín

 

Závěrem bych Vás chtěl informovat o výsledcích krajských přeborů konaných v termínu 15.2.2014 v Holicích – výsledky najdete v sekci Krajské přebory na stpk.cz.

Jan Volhejn
==========
KSST PK

Zprávy STK 13. a 14.kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

V DM je v čele suverenní Ústí A , boj o záchranu však bude hodně napínavý, když Skuteč již má ztrátu, ale družstva od 6. do 11.místa jsou v rozmezí 4 bodů.

Výsledky 13. kola DM     Výsledky 14. kola DM     Aktuální tabulka DM

V KS A proběhl šlágr 2.poloviny sotěže Sokol Chrudim B vs. Heřmanův Městec, po vítězství Sokola Chrudim se zdá, že si Sokol již v klidu pohlídá postup, soutěž uzavírají Rosice a Chrast a jejich ztráta na pozice zajišťující záchranu začíná být dosti významná.

Výsledky 13. kola KS A    Výsledky 14. kola KS A    Aktuální tabulka KS A

V KS B je ve vedení Borová B, tabulku uzavírá Choceň D, s pouhými dvěmi remízami.

Výsledky 13. kola KS B    Výsledky 14. kola KS B    Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací. Další kola se hrají až v březnu – 15. a 16.kolo se hraje v termínu 1. – 2.3. Termín je posunut z důvodu konání krajských přeborů.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Bez pokut.

Přeložení utkání 13. a 14 kola se souhlasem STK :

Na základě žádosti družstev Holice B a Holice C, STK odsouhlasilo změny termínů utkání těchto družstev po vzájemné dohodě všech zúčastněných soupeřů. Všechna utkání budou odehrána před sehráním 15.kola, nejpozději v termínu 28.2.

Upozorňujeme družstva, že v případě žádosti o změnu termínu, je nutné postupovat dle bodu 18 rozpisu soutěží umístěného na stpk.cz. V případě, že nebude podle tohoto bodu postupováno, nebudou změny termínu STK projednávány ani schváleny.

Závěrem bych Vás chtěl informovat o konání krajských přeborů v termínu 15.2.2014 v Holicích – propozice najdete v sekci Krajské přebory na stpk.cz. Kvóta postujících na MČR pro PK jsou 4 nejlepší a musí být přihlášeni do 18.2.

Jan Volhejn
==========
KSST PK

Zprávy STK 12.kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

V DM se v čele je i přes přes nedodání výsledku Ústí A , soutěž uzavírá Skuteč, která již bude mít se záchranou velké starosti.

Výsledky 12. kola DM        Aktuální tabulka DM

V KS A je v čele Sokol Chrudim B, který si udržuje náskok před Heřmanovým Městcem, soutěž uzavírají Rosice a Chrast.

Výsledky 12. kola KS A      Aktuální tabulka KS A

V KS B je ve vedení Borová B s náskokem pře Litomyšl-Sedlec B, tabulku uzavírá Choceň D, která již má velkou ztrátu na možnou záchranu.

Výsledky 12. kola KS B      Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací. Další kola – 13. a 14.kolo se hrají v termínu v sobotu 1.2. a 2.2 .

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Ústí nad Orlicí A – nedodání výsledku utkání v termínu – poslední napomenutí před pokutou

Linea Chrudim A – nedodání výsledku utkání v termínu – poslední napomenutí před pokutou

Upozornění STK :

V termínu 15.2.2014 proběhnou krajské přebory – rozpis ke krajským přeborům naleznete na webu stpk.cz .

Jan Volhejn
==========
KSST PK

Zprávy STK 10. a 11. kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

V DM se v čele je i přes porážku v Chocni Ústí A , soutěž uzavírají družstva Hlinska a Skutče.

Výsledky 10. kola DM     Výsledky 11. kola DM     Aktuální tabulka DM

V KS A je po odehrané polovině soutěže v čele Sokol Chrudim B, který si udržuje náskok před Heřmanovým Městcem, soutěž uzavírají Rosice, Linea C a Chrast.

Výsledky 10. kola KS A    Výsledky 11. kola KS A    Aktuální tabulka KS A

V KS B se do vedení dostala Borová B, když Litomyšl-Sedlec B ztratila body doma, tabulku uzavírá Choceň D, s pouhým jediným bodem.

Výsledky 10. kola KS B    Výsledky 11. kola KS B    Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací. Další kolo se hraje až v příštím roce – 12. kolo se hraje v až termínu v sobotu 18.1.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Bez pokut.

Upozornění STK :

V případě, že družstvo upravuje soupisky v průběhu sezóny, ve vlastním zájmu informujte STK emailem na stk@stpk.cz, pokud nedojde k tomuto upozornění, riskujete utkání bez schválené soupisky a následnou kontumaci utkání – v tomto kole toto reálně hrozilo Lokomotivě Pardubice B .

Závěrem Vám všem přeji za celý výkonný výbor Krajského svazu stolního tenisu klidné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví do roku 2014.

 

Jan Volhejn
==========
KSST PK

Zprávy STK 8. a 9.kolo

Informace z jednotlivých soutěží :

V DM se v čele je suverenní Ústí A s již jedenácti bodovým náskokem, soutěž uzavírají družstva Holic a Skutče.

Výsledky 8. kola DM     Výsledky 9. kola DM     Aktuální tabulka DM

V KS A se po odehrané třetině soutěže je soutěž v čele stále vyrovnaná, vede Sokol Chrudim B díky předehranému utkání,  soutěž uzavírají Linea C a Holice.

Výsledky 8. kola KS A    Výsledky 9. kola KS A    Aktuální tabulka KS A

V KS B je ve vedení Litomyšl-Sedlec B , tabulku uzavírají Vysoké Mýto a Choceň D, které zatím ještě nevyhrály.

Výsledky 8. kola KS B    Výsledky 9. kola KS B    Aktuální tabulka KS B

Všechna utkání proběhla bez komplikací. Další – poslední kola v tomto roce – 10. a 11. kolo se hraje v termínu v sobotu 14.12.

Následující utkání DM         Následující utkání KS A       Následující utkání KS B

 

Pokuty udělěné STK :

Řetová – zápisy 6. a 7.kolo zaslané ve špatném formátu – 100Kč

Tesla A – napomenutí, zápis 9.kolo chybně vložen do registru

Sokol Chrudim C – napomenutí, pozdní informace o výsledku utkání

 

Jan Volhejn
==========
KSST PK